Virtuális séta

Irodai nyitvatartás: Hétfő-Péntek: 9:00-13:00

Telefon: 92/599-230 | E-mail:

Évközi 17. vasárnap 2017. július 30.

 

          Évközi 17. vasárnap van.Este ¾ 7-kor a loretói litániát imádkozzuk.

Évközi 16. vasárnap 2017. július 23.

 

Évközi 16. vasárnap, templomunk búcsú ünnepe van. A de. 10 órai búcsúi szentmisét bemutatja, és a szentbeszédet mondja Dr. Székely János megyés püspök atya, akit szeretettel köszöntünk plébániánkon és örömünket fejezzük ki, hogy egyházmegyénknek van főpásztora. Az búcsúi szentmisére szeretettel hívjuk a testvéreket.

Évközi 15. vasárnap 2017. július 16.

 

          Évközi 15. vasárnap van. Este ¾ 7-kor a Jézus Szíve litániát imádkozzuk.

Évközi 14. vasárnap 2017. július 9.

 

          Évközi 14. vasárnap van. Ma van a Nagytemplom felszentelési évfordulója. Egész napos szentségimádás tartunk templomunkban. A 10 órai szentmise után szentségkitétel, szentségimádási órák. Este 6 órakor szentóra, szentségeltétel. Alázattal kérjük a szentségi Jézus kegyelmét egyházközségünkre, családjainkra.

Évközi 13. vasárnap 2017. július 2.

 

          Évközi 13. vasárnap van. A mai vasárnapi perselygyűjtés a Szentatya szándékára „Péter-fillér” gyűjtés lesz.Adományainkkal hozzájárulunk a világegyház apostoli munkájához, és kifejezzük lelki egységünket a világ különböző tájaikon elő keresztény testvéreinkkel. Szeretettel kérjük a testvérek támogatását.

Évközi 12. vasárnap 2017. június 25.

 

          Évközi 12. vasárnap van. Ma du. 4 órakor mutatja be a Nagytemplomban első szentmiséjét Kaszás Csaba újmisésünk. Plébániánk e szép ünnepére szeretettel hívjuk a testvéreket.             

Úrnapja 2017. június 18.

 

          Úrnapja, az Úr Jézus Krisztus szent testének és vérének főünnepe van. Ma tartjuk a Kertvárosi Plébánia, a Ferences Plébánia és a Mária Magdolna Plébánia közös városi úrnapi körmenetét A Ferences templomtól indulunk. Az ünnepi szentmise de. ½ 10 órakor kezdődik. Szeretettel hívjuk a testvéreket a közös ünneplésre, körmenetre, tanúságtételre. A rendezők irányítására szíveskedjünk figyelni. Hívjuk az elsőáldozókat, hogy a körmenetben az Oltáriszentség előtt virágszirmot hintsenek.

Szentháromság főünnepe 2017. június 11.

 

            A mai vasárnap Szentháromság főünnepe van. Este ¼ 7-kor Rózsafüzér Társulati összejövetel lesz, ¾ 7-kor a Jézus Szíve litániát imádkozzuk.                                           

Pünkösd 2017. június 4.

 

Pünkösd, a Szentlélek kiáradásának főünnepe van. Este ¾ 7-kor a Szentlélek litániát imádkozzuk.                                       

Urunk mennybemenetele 2017. május 28.

 

          Urunk mennybemenetelének főünnepe van.                                

Húsvét 6. vasárnapja 2017. május 21.

 

          Húsvét 6. vasárnapja van. Du. 4 órakor családos szentmise lesz a Zárdában. 

Húsvét 5. vasárnapja 2017. május 14.

 

          Húsvét 5. vasárnapja van. Ma a ½ 9 órai szentmisében elsőáldozás lesz. Ma este ¼ 7-kor Rózsafüzér Társulati összejövetel lesz.

Húsvét 4. vasárnapja 2017. május 7.

 

            Húsvét 4. vasárnapja van, a papi és szerzetesi hívatások világnapja. Imádkozzunk hívatásokért. Ma a de. ½ 9 és a 10 órai szentmisékben elsőáldozás lesz a Nagytemplomban. Ma az esti szentmisében emlékezünk meg Mindszenty bíboros úr halálának 42. évfordulójáról. A szentmise után koszorúzás lesz a templom melletti szobornál.

Húsvét 3. vasárnapja 2017. április 30.

 

          Húsvét 3. vasárnapja van. Este ¾ 6-kor a Jézus Szíve litániát imádkozzuk.

Húsvét 2. vasárnapja 2017. április 23.

 

          Húsvét 2. vasárnapja, az Isteni Irgalmasság ünnepe van. Ma du. 5 órakor a Jézus Szíve Család vezetésével szentóra lesz a Nagytemplomban, amelyre szeretettel hívjuk a testvéreket. Du. 4 órakor családos szentmise lesz a Zárdában.

Húsvétvasárnap 2017. április 16.

 

           Húsvétvasárnap, Urunk Jézus Krisztus dicsőséges feltámadásának főünnepe van. Megköszönjünk a jó Istennek a sok kegyelmet, amelyben a nagyböjti készület során részesültünk.Köszönjük a testvérek buzgóságát, amelyet tanúsítottak a lelkigyakorlat, a nagyheti szertartások és a városi keresztút alatt. Hálásak vagyunk a díszítők munkájáért, az énekesek, ministránsok és a segítők szolgálataiért. A kedves híveknek Istentől megáldott, kegyelemteljes húsvétot kívánunk.

Virágvasárnap 2017. április 9.

 

  Virágvasárnap, az Úr szenvedésének vasárnapja van. A 10 órai szentmisében lesz a barkaszentelés. Az esti szentmisén az énekkar a passiót énekli.Du. 4-kor családos szentmise lesz a Zárdában. Nagyszerdán du. 5 órakor a Kálvárián szentmise lesz.

Nagyböjt 5. vasárnapja 2017. április 2.

 

Nagyböjt 5. vasárnapja van. A mai perselygyűjtés a Szentföld támogatására történik. Este ¾ 6-kor a loretói litániát imádkozzuk.

Nagyböjt 4. vasárnapja 2017. március 26.

 

         Nagyböjt 4. vasárnapja van.Este ¾ 6-kor a loretói litániát imádkozzuk. A mai óraállítás a szentmisék kezdési időpontját nem érinti.

Nagyböjt 3. vasárnapja 2017. március 19.

 

          Nagyböjt 3. vasárnapja van. A de. 10 órai szentmisében bérmálás lesz. Brenner József nagyprépost úr fiataljainknak szolgáltatja ki a bérmálás szentségét.