Virtuális séta

Irodai nyitvatartás: Hétfő: 9:00-11:00 és 12:30-17:00 | Kedd-Péntek: 8:00-11:00 és 12:30-17:00

Telefon: 92/599-230 | E-mail:

Keresztelés

Plébániánk hívei részére: Kérjük a keresztelendő gyermek szüleit, hogy a keresztelés tervezett időpontja előtt legalább 3 héttel személyesen jelentkezzenek a plébánia hivatalban. Ekkor a "Jelentkezés keresztelőre" című adatlapot kell kitölteni, ill. lehetőség nyílik a keresztelés időpontjának rögzítésére. Kérjük, hogy erre az alkalomra hozzák magukkal a gyermek születési anyakönyvi kivonatát és azt a családi lapot, amit a szülők egyházi házasságkötésükkor kaptak. A szülők részéről feltétel továbbá a keresztény családi közösség biztosítása, vagyis az egyházi házasság. Ennek hiányában a keresztelésre való jelentkezés alkalmával a plébánia lelkipásztorai számára van fenntartva az elbírálás joga.

Más plébániák hívei részére: Akik más plébániához tartoznak, de a Mária Magdolna templomban szeretnék gyermeküket megkereszteltetni, kérjük, hozzanak magukkal egy a lakóhely szerint illetékes plébános által kiállított keresztelési engedélyt.

Keresztszülők: Keresztszülő az lehet, aki elkötelezett keresztény életet él és vállalja a keresztszülői tisztséggel járó feladatokat. A keresztszülőnek részesülnie kellett a bérmálás szentségében és amennyiben házasságban él, az egyházi házasságkötés is szükséges. Ettől eltérő esetben nem tudjuk a keresztszülőt elfogadni. Amennyiben a választott és elfogadott keresztszülő nem plébániánk területén lakik, akkor a lakóhely szerint illetékes plébániáról keresztszülői igazolást kell hoznia.

A keresztelések időpontja: A keresztelések időpontja vasárnap 11 óra. Egyéb időpontokban a szentség kiszolgáltatása csak a plébánia lelkipásztorainak személyes beleegyezésével lehetséges.

 Jelentkezés keresztelőre