Virtuális séta

Irodai nyitvatartás: Hétfő-Péntek: 9:00-14:00 és 15:00-17:00

Telefon: 92/599-230 | E-mail:

Pünkösd főünnepe 2020. május 31.

 

      Pünkösd, a Szentlélek kiáradásának főünnepe van. A mai nappal lezárul a húsvéti szent idő.

Húsvét 6. vasárnap 2020. május 17.

 

      Húsvét 6. vasárnap van. A mai nappal – hála Istennek - elkezdjük a vasárnapi szentmiséket, igaz a korlátozásoknak megfelelően. Kérjük a testvérektől ezek megtartását.

Húsvét 5. vasárnap 2020. május 10.

 

 Húsvét 5. vasárnap van. De. ½ 9 órakor élő, egyenes adásban lesz szentmise közvetítés a Nagytemplomból. A Zalaegerszegi Televízió csatornáján lehet a szentmisét követni, és azon lélekben részt venni. A „zegtv. hu” honlapon is lehet a szentmisét egyenes adásban követni. Plébániáink nevében hálásan köszönjünk a Zalaegerszegi Televízió segítségét. Isten áldja meg őket. 

Húsvét 3. vasárnap 2020. április 26.

 

               Húsvétvasárnap 3. vasárnapja van. Örömmel közöljük, hogy a mai vasárnaptól de. ½ 9 órakor élő, egyenes adásban lesz szentmise közvetítés a Nagytemplomból. A Zalaegerszegi Televízió csatornáján lehet a szentmisét követni, és azon lélekben részt venni. Plébániáink nevében hálásan köszönjünk a Zalaegerszegi Televízió segítségét. Isten áldja meg őket.  A szentmisét vasárnaponként mindig más  plébánia lelkipásztora mutatja be.

Húsvétvasárnap 2020. április 12.

 

       Húsvétvasárnap, Urunk Jézus Krisztus dicsőséges feltámadásának főünnepe van. Megköszönjük a jó Istennek a sok kegyelmet, amelyben részesültünk. Csendben ünnepeltünk otthonainkban. A kedves híveink templomunkban csak lélekben lehettek jelen és lélekben áldozhattak, de papjaink a szertartásokat mindig úgy végezték, hogy szívükben idehozták a testvéreket az Úr színe elé.

Nagyböjt 5. vasárnapja 2020. március 29.

 

Az alábbiakban szeretettel osztjuk meg a testvérekkel Horváth István Sándor atya gondolatait, melyeket az "Élő víz" kiadványon olvashatnak:

Nagyböjt 4. vasárnapja 2020. március 22.

 

Kedves Testvérek!
Mindannyian tudjuk, hogy milyen törékeny az életünk. Most a járványveszély idején ez különösképpen tudatosul bennünk. Amikor olyan megpróbáltatások ének bennünket, amelyek ellen a magunk erejéből nem tudunk védekezni, átéljük, hogy mindig Isten kezében van az életünk. Ez a nagy hit és bizalom legyen ott életünkben. Imádságunk most még buzgóbban szálljon a Szentháromságos Egy Istenhez. Adja meg az Úr, hogy felelős viselkedésünkkel mi is hozzájáruljunk a betegség terjedésének elkerüléséhez. Kérjük a Boldogságos Szűzanyát, a Betegek Gyógyítóját, hogy anyai oltalmával és közbenjárásával segítsen a megpróbáltatás óráiban.

Nagyböjt 3. vasárnapja 2020. március 15.

 

      Csütörtök Szent József, a Boldogságos Szűz Mária jegyesének főünnepe. Templomunkban egész napos szentségimádás lesz. A szentmisék reggel ½ 7, ½ 8 és este 6 órakor kezdődnek. A ½ 8 órai szentmise után szentségkitétel, déli 12-kor rózsafüzért imádkozunk, du. 5-kor szentóra, majd szentségeltétel. Szívesen jöjjünk a szentségimádásra, kérve az Úr Jézus oltalmát, segítségét.

Nagyböjt 2. vasárnapja 2020. március 8.

 

     Nagyböjt 2. vasárnapja van. Este ¼ 6-kor Rózsafüzér Társulati összejövetelt tartunk, ¾ 6-kor a loretói litániát imádkozzuk.

Nagyböjt 1. vasárnapja 2020. március 1.

 

      A héten lesz elsőcsütörtök, elsőpéntek és elsőszombat. Elsőcsütörtököneste ½ 6-kor papi és szerzetesi hívatásokért imádkozunk. Elsőpénteken a szentmisék reggel ½ 7, ½ 8 és este 6 órakor kezdődnek. Szombaton a Szűzanya Szeplőtelen Szíve elsőszombati ájtatossága este ¼ 6-kor rózsafüzérimával kezdődik, 6-kor szentmise, a szentmise után Szűzanya köszöntő.

Évközi 7. vasárnap 2020. február 23.

 

       A mai vasárnapi perselygyűjtés a katolikus iskolák javára történik. Szeretettel kérjük a testvérek támogatását.

Évközi 6. vasárnap 2020. február 16.

 

Hétfő:     A szervita rend hét szent alapítója.

Évközi 5. vasárnap 2020. február 9.

 

       Évközi 5. vasárnap van. A szentmisék után „balázsáldás” lesz. Este ¼ 6-kor Rózsafüzér Társulati összejövetelt tartunk.

Gyertyaszentelő Boldogasszony 2020. február 2.

 

       A mai vasárnap Urunk bemutatása, Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe van. A 10 órai szentmisében gyertyaszentelés lesz.

Évközi 3. vasárnap 2020. január 26.

 

       Évközi 3. vasárnap van.  Este ½ 6-kor az „Édesanyák szent Mónika közösségének” összejövetelét tartjuk.

Évközi 2. vasárnap 2020. január 19.

 

Hétfő:   Boldog Özséb áldozópap emlékezete.