Virtuális séta

Irodai nyitvatartás: Hétfő-Péntek: 9:00-13:00

Telefon: 92/599-230 | E-mail:

Urunk mennybemenetele 2017. május 28.

          Urunk mennybemenetelének főünnepe van.                                

Kedd:         Szent István király ereklyéinek átvitele.                       

Csütörtök: Szent Jusztinusz vértanú emléknapja.

Szombat:  Az ugandai vértanúk emléknapja.                   

           A héten lesz elsőcsütörtök, elsőpéntek és elsőszombat. Elsőcsütörtökön az este ¼ 7-kor kezdődő szentórát papi és szerzetesi hívatásokért ajánljuk fel. Elsőpénteken a szentmisék reggel ½ 7, ½ 8 és este 7 órakor kezdődnek. Elsőszombaton a Szűzanya Szeplőtelen Szíve ájtatosság este ¼ 7-kor rózsafüzér imádsággal kezdődik, 7-kor szentmise, a szentmise után szentóra.

          Az esti szentmisék előtt ¾ 7-kor a loretói litániával köszöntjük a Boldogságos Szűzanyát.  

          Az Adoremus júniusi száma a sekrestyében vásárolható.

          A betegek szentségének közösségi kiszolgáltatása június 5-én, Pünkösdhétfőn a Nagytemplomban a ½ 9 órai, Besenyőben a reggel 8 órai szentmisében lesz. A betegek szentségét csak az idősek, az öregek, a súlyos betegségben szenvedők vehetik fel. Kérjük jelentkezésüket a plébánián, ill. a sekrestyében.            

           Június 17-én, szombaton Kaszás Csaba diakónusunk papszentelésére autóbusz indul Szombathelyre. Az útiköltség 1 000 Ft. Jelentkezni lehet a plébániahivatalban.     

Jövő vasárnap Pünkösd, a Szentlélek kiáradásának főünnepe lesz.