Virtuális séta

Irodai nyitvatartás: Hétfő-Péntek: 9:00-13:00

Telefon: 92/599-230 | E-mail:

Virágvasárnap 2017. április 9.

  Virágvasárnap, az Úr szenvedésének vasárnapja van. A 10 órai szentmisében lesz a barkaszentelés. Az esti szentmisén az énekkar a passiót énekli.Du. 4-kor családos szentmise lesz a Zárdában. Nagyszerdán du. 5 órakor a Kálvárián szentmise lesz.

 

A Szent Háromnap liturgikus rendje

Nagycsütörtök: a Nagytemplomban este 6 órakor kezdődik az utolsó vacsora szentmiséje.A szentmise után oltárfosztás és szentségimádási, virrasztási órák a Getszemáni kertben vérrel verítékező Krisztusra emlékezve. A Zárdában este 6 órakor kezdődik a szentmise.

Nagypéntek: Az Úr Jézus megváltó, üdvösségszerző kereszthalálának ünnepe. A Nagytemplomban reggel 8 órakor zsolozsmát imádkozunk, 9 órakor keresztút lesz azok számára, akik a városi keresztúton nem tudnak részt venni. A szertartás este ½ 6 órakor kezdődik. A Zárdában este ½ 6 órakor végezzük a nagypénteki liturgiát.  A zalaegerszegi plébániák közös városi keresztútja este 7 órakor kezdődik.Indulás a Nagytemplomtól, a Kossuth utcán vonulva és a keresztút állomásain imádkozva a Kálvárián fejezzük be a keresztúti imádságunkat. Szeretettel hívjuk testvéreinket a közös tanúságtételre. Kérjük, hogy hozzunk magunkkal gyertyát. A férfiakat arra kérjük, szíveskedjenek a kereszt hordozásában segíteni. Nagypéntek szigorú böjti nap.

Nagyszombat: Az Úr sírban nyugvásának napja. Reggel 8 órakor zsolozsmát imádkozunk a Nagytemplomban. A feltámadás vigíliáját plébániánk közössége a Nagytemplomban ünnepli. A szertartás este 7 órakor kezdődik.Részei: újtűz megáldása, bevonulás a húsvéti gyertyával, húsvéti örömének és szentírási olvasmányok. Az evangélium után keresztvíz megáldás és a keresztségi fogadalmunk megújítása. A szentmise után feltámadási körmenet lesz a szokott útvonalon. A szertartásra és a körmenetre hozzunk magunkkal gyertyát. Visszatérve a templomba, húsvéti ételáldás lesz.

           Templomunkban Nagycsütörtökön, Nagypénteken és Nagyszombaton reggel 7-8 óra között van gyónási lehetőség.E napokon reggel nincs szentmise, és csak a szertartásokon lehet áldozni.

            A Jánka hegyen Nagypénteken du. 3-kor lesz keresztút.

          A rózsafüzér imádságról színes kiadvány jelent meg szentírási idézetekkel, útmutatóval.  Az ára 250 Ft.  Martinusegyházmegyei újság legújabb száma a sekrestyében vásárolható.   

           Körutazás és zarándoklat lesz Észak-Erdély – Máramaros – Moldvai kolostorok megtekintésére aug. 9-13.között. A részvételi díj 90 250 Ft. + biztosítás. Jelentkezni lehet Salamon Károlynénál. A kihelyezett plakáton bővebb ismertető olvasható.

            Jövő vasárnap Húsvétvasárnap, Urunk Jézus Krisztus dicsőséges feltámadásának fő ünnepe lesz. A reggeli szentmise után ételszentelés lesz.