Virtuális séta

Irodai nyitvatartás: Hétfő-Péntek: 9:00-13:00

Telefon: 92/599-230 | E-mail:

Nagyböjt 5. vasárnapja 2017. április 2.

Nagyböjt 5. vasárnapja van. A mai perselygyűjtés a Szentföld támogatására történik. Este ¾ 6-kor a loretói litániát imádkozzuk.

           Elsőcsütörtökön este ¼ 6-kor a szentórát papi és szerzetesi hívatásokért ajánljuk fel. Elsőpénteken a szentmisék reggel ½ 7, ½ 8 és este 6-kor kezdődnek.

         Nagyböjt péntekjein kötelező hústilalom van a 14 éven felüli krisztushívőknek. A Nagytemplomban péntekenként este ¼ 6-kor imádkozzuk a keresztúti ájtatosságot, a Kálvárián du. 3-kor lesz keresztút.

          A rózsafüzér imádságról színes kiadvány jelent meg szentírási idézetekkel, útmutatóval. Az ára 250 Ft.

          A városi betegeket április 7-én, pénteken gyóntatjuk. Kérjük a testvéreket, hogy szíveskedjenek öreg, beteg, járni nehezen tudó hozzátartozóikat a plébánián jelenteni, hogy otthonukban végezhessék el a húsvéti szentgyónást és szentáldozást.           

          Sok család nehéz helyzetben van, és anyagi gondokkal küzd. A Püspöki Konferencia kérésére arra buzdítjuk a testvéreket, hogy április 3-ig, hétfőig lehetőségeikhez mérten élelmiszer vagy pénzadománnyal járuljanak hozzá az Egyház segélyakciójához.Az adományokat a keresztelő kápolnába vagy plébániára lehet hozni. A pénzadományokat a karitász perselybe lehet tenni.

          Április 4-én, kedden, du. 5 órakor a Szent Család Óvodában Uzsalyné Dr. Pécsi Rita neveléskutató előadást tart „Bizalom – Mire képes a bizalom a nevelésben” címmel.

           Körutazás és zarándoklat lesz Észak-Erdély – Máramaros – Moldvai kolostorokmegtekintésére aug. 9-13.között. A részvételi díj 90 250 Ft. + biztosítás. Jelentkezni lehet Salamon Károlynénál. A kihelyezett plakáton bővebb ismertető olvasható.

           Jövő vasárnap Virágvasárnap, az Úr szenvedésének vasárnapja lesz. A 10 órai szentmisében lesz a barkaszentelés – jó idő esetén a templom főbejárata előtti téren - , az énekkar a passiót énekli.Jövő vasárnap du. 4 órakor családos szentmise lesz a Zárdában.