Virtuális séta

Irodai nyitvatartás: Hétfő-Péntek: 9:00-13:00

Telefon: 92/599-230 | E-mail:

Nagyböjt 4. vasárnapja 2017. március 26.

         Nagyböjt 4. vasárnapja van.Este ¾ 6-kor a loretói litániát imádkozzuk. A mai óraállítás a szentmisék kezdési időpontját nem érinti.

         Húsvéti készületünk fontos állomása a nagyböjti lelkigyakorlat, amely március 31- április 1-2, péntek-szombat az esti 6, és vasárnap a de. 10 órai szentmisék keretében lesz. Lelkigyakorlatunkat Snell György esztergom-budapesti püspök atya, a Szent István Bazilika plébánosa tartja. Pénteken du. ¼ 6 órától keresztút, és gyónási lehetőség. A Szűzanya Szeplőtelen Szíve elsőszombati ájtatosság ¼ 6-kor rózsafüzér imádsággal kezdődik, alatta gyóntatás, a szentmisében a 2. lelkigyakorlatos szentbeszéd, a szentmise után szentóra.Szeretettel hívjuk a testvéreket lelkigyakorlatunkra. Végezzük el szentgyónásunkat, hogy méltó módon készülhessünk a szent ünnepekre.

         Nagyböjt péntekjein kötelező hústilalom van a 14 évenfelüli krisztushívőknek. A Nagytemplomban péntekenként este ¼ 6-kor imádkozzuk a keresztúti ájtatosságot, a Kálvárián du. 3-kor.    

          A rózsafüzér imádságról színes kiadvány jelent meg szentírási idézetekkel, útmutatóval.     Az ára 250 Ft.        

          A Szent András Evangelizációs Iskola március 31-április 2 között „Új Élet Krisztusban” címmel kurzust szervez. Jelentkezni az újságos asztalra kitett jelentkezési lapon, vagy a Szent András Iskola honlapján keresztül lehet.

          Sok család nehéz helyzetben van, és anyagi gondokkal küzd. A Püspöki Konferencia kérésére arra buzdítjuk a testvéreket, hogy április 2-ig lehetőségeikhez mérten élelmiszer vagy pénzadománnyal járuljanak hozzá az Egyház segélyakciójához.Az adományokat a keresztelő kápolnába vagy plébániára lehet hozni. A pénzadományokat a karitász perselybe lehet tenni.

         Körutazás és zarándoklat lesz aug. 9-13 között Észak-Erdély – Máramaros – Moldvai kolostorok megtekintésére. A részvételi díj 90 250 Ft. + biztosítás. Jelentkezni lehet Salamon Károlynénál. A kihelyezett ismertetőn bővebb információ olvasható.

         Jövő vasárnap Nagyböjt 5. vasárnapja lesz. Jövő vasárnap a Szentföld javára lesz a perselygyűjtés.