Virtuális séta

Irodai nyitvatartás: Hétfő: 9:00-11:00 és 12:30-17:00 | Kedd-Péntek: 8:00-11:00 és 12:30-17:00

Telefon: 92/599-230 | E-mail:

Mária Rádió önkéntesei

 

Arra már nem emlékszem melyik hónapban, de még 2007-ben történt. Egyik vasárnapi szentmisét közvetítette a Mária Rádió egyenes adásban, plébániánkról, a Jézus Szíve Ferences templomból. Előtte volt egy órás műsor, ahol bemutatkozhatott közösségünk. Kiosztották, hogy ki melyik csoport munkájáról ad számot a hallgatóknak. Nekem a templomban kezdetektől működő énekkart kellett volna bemutatni. De időhiányában csak a szentmise énekeiben mutatkozhattunk be.

Mária Légió

 

Kozi-1-07-MariaLegioCsoport-joMit jelent és honnan származik a „Mária Légió” elnevezés? Írországban, Dublinban, 1921. szeptember 7-én alakította néhány férfi, akik valami nagyot akartak tenni Jézusért. Az alapítók az egyház harcát szemlélve, a Római Birodalom hadseregének nevét és kifejezéseit alkalmazták magukra. A Mária Légió serege és fegyverei azonban nem e világból valók. Az alapítástól eltelt időszakban földünk minden részén elterjedt ez a katolikus, világi apostoli mozgalom sok püspök és pap örömére. 1989-től hazánkban is újra működik.

Karitász Csoport

 

Kozi-1-02-karitasz_logo„Felajánlani magunkat mások szolgálatára olyan, mint a virágillat: szétárad, függetlenül attól, hogy valaki érzi-e vagy sem.” Zalaegerszegi Mária Magdolna Plébánia Karitász Csoportja már több, mint húsz éve végzi szolgálatát a szeretetben, a Szeretet erejével.

Esküdtek családközösség 2011.

 

Kozi-1-12-EskudtekKedden este 8… Zalaegerszegen egy szál gyertya körül gyülekezik néhány ember. Minden héten másik család várja otthonába az „Esküdtek” családközösség tagjait: „Köszönjük Mennyei Atyánk, hogy ma is összegyűjtöttél minket, eléd hozzuk családjainkat, a szenvedőket, akik segítenek minket, azokat, akik ma nem tudtak eljönni, érezzék, hogy hiányzik jelenlétük! Jöjj közénk, áldj meg minket Urunk!– szólítjuk meg először Azt, Aki forrása közösségi életünknek, majd rózsafüzér imádsággal, Szentírásolvasással folytatjuk. Az este befejezéseként, tea és sütemény mellett, számolunk be egymásnak örömeinkről, gondjainkról.

„Útkeresők” Családos Közösség

 

Kozi-1-13-Utkeresok„Mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük.” (Mt 18,20)

7közi

 

Kozi-1-15-het-kozi-csoport1A 7közi egy katolikus közösség, mely a Mária Magdolna Plébánia keretein belül működik, Zalaegerszegen.

Házas Hétvége Mozgalom

 

Kozi-1-10-Hazas-hetvege-bA Házas Hétvége Mozgalom 35 éve indult világhódító útjára, s immár a magyar közösség is megünnepelhette „ezüstlakodalmát”. Az „ezüstlakodalom” nagyon stílusos kifejezés, hiszen a mozgalom hivatása a házasságok szebbé, jobbá tétele, a jól működő házasságok szinten tartása.

Schönstadt mozgalom

 

A CSALÁD A TÁRSADALOM ALAPSEJTJE, FORRÁSA ÉS LEGMEGHATÁROZÓBB RÉSZEGYSÉGE

Szent András Evangelizációs Iskola, Zalaegerszeg

 

Magyarországon az evangelizáció folyamatából gyakran hiányzik egy meghatározó lépés, a fundamentum (Redemptoris Mater 44), az első evangelizáció, a kereszténnyé válás első startköve: a meghalt és feltámadt Jézus Krisztus örömhírként való hirdetése azzal a céllal, hogy az ember teljesen rábízza magát Istenre.

Szent Anna cursillos csoport

 

Szent-Anna-cursillos-kozossegCsoportunk a Szűzanya édesanyjának, Jézus Krisztus nagyanyjának nevét viseli. A név választásból következik, hogy a csoport tagjai a nagymamák korosztályához tartoznak. Örömünkre kettő férfi tagunk is van a fiatalabb korosztályból.

Szent Antal cursillo csoport

 

Szent-Antal-cursillos-csoportA Szent Antal csoport jelenlegi összetételében 2010 óta működik. Csoport-összejöveteleinket kéthetente tartjuk. Szentmisével kezdünk, melyet a szentmise után baráti találkozó követ a plébánián. Rózsafüzér imádságot végzünk, énekelünk, beszélgetünk. Csoport össze-jöveteleinken lelki vezetőnk tanít bennünket. Együtt éljük meg a közös imádság, a krisztusi szeretet, az egymásra figyelés élményét.

Szent Teréz Cursillos csoport

 
Nagy öröm volt számunkra, hogy 2018. augusztus 18-án megtarthattuk a Szent Teréz Cursillos Csoport első alkalmát.

Mindannyian Homokkomáromban végeztünk idén júliusban. A Jóisten szeretetének megtapasztalása, a közösséghez való tartozás, a nyílt, őszinte egymáshoz fordulás lángra lobbantotta bennünk a tüzet, és József atya támogatásával elindulhattunk utunkon.

Szűz Mária Cursillos csoport

 

2011-okt-23-002Csoportunk jelenleg nyolc tagból áll. Kőszegen végezte el a legelső cursillot 1993 őszén Domjánné Marika, Véghné Erzsi, és még 3 társuk. Így emlékezik Domjánné Marika: „Elindultunk a Mária Magdolna Plébániáról a boldog emlékű Dr. Szabó Gyula atya áldásával a 3 napos cursillora . A negyedik napon visszaérkezve Ő fogadott bennünket atyai szeretettel és áldással. Neki köszönhetjük, hogy imacsoportunkat megalakíthattuk az ő lelki vezetésével. Sok imával, Szentírás magyarázattal, végtelen türelemmel segítette csapatunkat Isten dicsőségére, a Szűzanya és a mi örömünkre.”