Virtuális séta

Irodai nyitvatartás: Hétfő-Péntek: 9:00-13:00

Telefon: 92/599-230 | E-mail:

Mária Rádió önkéntesei

Arra már nem emlékszem melyik hónapban, de még 2007-ben történt. Egyik vasárnapi szentmisét közvetítette a Mária Rádió egyenes adásban, plébániánkról, a Jézus Szíve Ferences templomból. Előtte volt egy órás műsor, ahol bemutatkozhatott közösségünk. Kiosztották, hogy ki melyik csoport munkájáról ad számot a hallgatóknak. Nekem a templomban kezdetektől működő énekkart kellett volna bemutatni. De időhiányában csak a szentmise énekeiben mutatkozhattunk be.

Ekkor kezdtem felfigyelni, hogy milyen céllal, és milyen műsorokat közvetít ez a rádió. Aztán megkezdtem nyugdijas éveimet, s elhatároztam, hogy olyan valamivel kellene szabadidőm eltölteni, amivel nemcsak családomat, ismerőseimet segítem, hanem ami Istenhez közelebb viszi az embereket. Ebben az időben kezdtem elsajátítani gyermekeim segítségével a számítógép használatát. Sikerült a világhálóra is csatlakoznom. A különféle játékok azóta sem érdekelnek, de annál inkább leköti érdeklődésemet olyan témák felkutatása, amit esetleg csak egy óriási könyvtárban lehetséges. Könnyen rátalálok arra, ami konkrétan érdekel. Amiről eddig nem tudtam, nem hallottam, most elérhető közelségbe került számomra.

Így értesültem arról is, hogy a MÁRIA RÁDIÓ-t is lehet ezen keresztül is hallgatni. Sikerült. Amikor meghallottam, hogy a havonta megjelenő magazinok kézbesítéséhez önkénteseket keresnek, én jeleztem, hogy szívesen segítek. Ekkor már nem egyedül voltam akik Zalaegerszegről jelezték segítő szándékukat. Mint volt postai dolgozó gondoltam ez nem fog nekem gondot okozni, s ha anyagilag nem is tudok hozzájárulni a rádió kiadásaihoz, legalább munkámmal segítem.

Felvettem a többiekkel a kapcsolatot, megkerestük egymást, először csak telefonon. Ekkor még csak csupán nyolcan voltunk. Aztán hamarosan, 2008 januárjában, megkerestek bennünket Budapestről, személyesen Nagy Lajos, úgymond eligazításra, hogy miként tudnánk segítségükre lenni. Hirtelen a találkozásra nem tudtunk más helyet kijelölni, felajánlottam, hogy lakásomon összehozom a kis csapatot. Sokan csak ekkor találkoztunk egymással először. El sem tudom mondani milyen nagy öröm volt számomra, mikor megállt kis utcánkban a Mária Rádió autója, amin a Szűz Anya képe látható. Szinte úgy éreztem az egész lakást betölti az a szeretet, ami Égi Édesanyánkból árad közénk. Hála Istennek, és drága Szűz Anyánknak, azóta is mindannyian tudjuk szolgálni e nemes célt. Sőt immár 21-en segédkezünk a Rádió munkájában. Nagyon boldog a kis „csapatunk”, mely minden hónapban közös szentmisehallgatás után lelkiekben is erősítést kap István atya segítségével. A magazin igénylők tábora is hónapról-hónapra emelkedik.

Zalaegerszegről mindkét plébániáról és katolikus találkozókról, programokról, nagyon sok élő közvetítés volt már. Felvételről is folyamatosan vannak műsorok, amikben bemutatkozhatunk, s elmondhatjuk hogyan, s miként éljük hétköznapjainkat, és hogyan ünnepelünk, hálát adva, engesztelve Istennek. Városunk katolikus óvódájáról, iskolájáról, különféle rendezvényekről adunk tájékoztatást, az önkéntesek segítségével.

De hogyan is indult útjára a Mária Rádió? Még 1987-ben II. János Pál pápa „Új Evangélizációra” hívott fel minden hivő keresztényt. Ezt követően az észak-olaszországi Erba városában létrejött egy rádió amely a Szűzanya tiszteletére a „Radio Maria” nevet vette fel. 1987-ben a pápa felhívása nyomán megalakult ugyanezt a nevet viselő egyesület. Világi hívek, egyházi személyek önkéntesen ajánlották fel lelki és szakmai tapasztalataikat. Kidolgoztak egy olyan programot, amelyben az imádságot és a katolikus hit oktatását helyezték a középpontba. Szinte egész Olaszországban elterjedt és ismertté vált a Radio Maria 1990-ben. Nyolc év telt el, mire a Mária Rádiók Világcsaládja megalakulásával, egyre több országban kezdte meg a műsor sugárzását. Így jutott el Szerbiába 2004-ben, természetesen magyar nyelven. Aztán 2006-ban hazánkban elsőként Budapesten és környékén volt hallható. Itt nem is sorolom, hogy hány helységben fogható határainkon innen és túl. Zalaegerszegen a volt Zelka, a jelenlegi TARR KFT kábelhálózatán hallgatható az FM 97,8-as hullámhosszon. De mint említettem interneten a www.mariaradio.hu honlapon is hallgatható, sőt visszahallgathatók a műsorok, és más fontos információkat is megtudhatunk. Továbbá már a DIGI tv rádió hullámhosszán is fogható.

E teljes mértékben önkéntesekből épülő és kizárólag adományokból élő rádió programjait az imádság, keresztény tanítás, elmélkedések, tanúságtételek, közösségek bemutatkozása töltik ki a műsort. Reklámot nem sugároz, napi politikával nem foglalkozik. E missziós rádió célja a mai hiteles keresztény élet és tanítás bemutatásán keresztül a hallgatók lelki megújulása és növekedése a hitben, reményben, és szeretetben. A Mária Rádió az Egyháztól és államtól jogilag és anyagilag független. II. János Pál pápa, XVI. Benedek pápa, és Erdő Péter bíboros atya áldásával működik.

A nap bármely szakában bekapcsolódhatunk a műsorba. A Szűz Anya segítségével az adományokból reméljük folyamatosan fenn tudja tartani magát, mert az önkéntes segítők ellenére nagyon sok a kiadása. Talán az adáskörzetek bővítése is sikerrel jár. A napi rendszeres műsorokat, imádságokat, zene köti össze, amiben mindenki hallhat kedvére valót. Egyszerű népénekeket, színvonalasat, gregorián és modern feldolgozású zenei műveket egyaránt.

Akik eddig bekapcsolódtak a rádió hallgatásába, mind örömmel teszik azt napról-napra. Íme néhány idézet azok leveleiből, akik bekapcsolódtak az adásokba:

„Gratulálok munkájukhoz! További sikereket kívánok! Önök azok akik a lelki gyógyulásban egyedüllétben segítik az érdeklődő hallgatókat és utat mutatnak az emberi értékekhez, mai világunkban a legszükségesebb, hogy sokakhoz eljusson.”

„Különösen a reggeli és esti műsorok hallgatója vagyok. Szerényen ugyan de anyagilag is szeretném rendszeresen támogatni munkájukat. Isten áldását, s a Szűz Anya segítségét kérem önökre”

„Családommal együtt interneten hallgatjuk Isten kegyelméből a Mária Rádiót. Minden hónapban eljut hozzánk ingyenes magazinjuk. Örülünk, hogy segítségükkel bekapcsolódhatunk a búcsújáróhelyek szentmiséibe, például Máriabesnyőn is. Igen nagy lelki élményben van részünk a műsorok hallgatásakor, nagy ajándék a Szűz Anyától, hogy Magyarországon egy ilyen rádió működik.”

„Ha önöket hallgatom nem vagyok egyedül, segít, hogy az imádkozásban gondolataim ne kalandozzanak el, és hallva mások bánatait, gondjait, sokkal könnyebben viselem a saját terheimet is.”

A Mária Rádió Magyarországon ma már 16 vételkörzetben hallható, de Torontóban és Melbournben is eljut a műholdak segítségével. Folyamatosan szeretnék bővíteni a vételkörzeteket, az anyagiak függvényében.

Az önkéntesek körében már több városban így Zalaegerszegen is imacsoportokat kapcsol össze. Az imádságra minden időben, mindenütt, mindenkinek szüksége van. Napról- napra van mit kérnünk, s leginkább van miért hálát adnunk Istennek. Múlt év tavaszán a Szűz Anya segítségével részt vettünk Budapesten a futártalálkozón, melyet a rádió 14. kerület Szőnyi út 16. szám alatti székházában tartottak az önkénteseknek. Itt nem csak tapasztalatokkal, de legfőképpen lelkiekben is gazdagodhattunk. Megismerkedhettünk az ország más részein segítő önkéntesekkel is.

.

Szívből ajánlom mindenkinek, aki csak teheti, s ideje van, keresse a TARR KFT kábelhálózatán keresztül az FM 97,8 Mh-en a Mária Rádió adását. Ha kell ebben is mindenkinek szívesen nyújtunk segítséget. A havonta megjelenő ingyenes magazinban egyházi személyekkel, közösségekkel, s a műsortervvel is megismerkedhetünk, s az előfizetők számából tudja felmérni a Mária Rádió a hallgatottság szintjét. Ennek előfizetéséhez, csak pontos névre és címre van szükségünk.

Bízunk abban, hogy Mária országában sok olyan erős hivőközösség van, amely igényli, és mindenben segíti azt a rádiót, amely

JÉZUST ADJA NEKÜNK

Furjánné Sághegyi Mária

Készült: 2010. április 13.-áról 14.-ére virradó hajnalra. Az esti ½ 8-as értesítés után 10 óra után kezdtem el.

A zalaegerszegi önkéntesek nevében: Furjánné Mária