Virtuális séta

Irodai nyitvatartás: Hétfő-Péntek: 9:00-13:00

Telefon: 92/599-230 | E-mail:

Házas Hétvége Mozgalom

Kozi-1-10-Hazas-hetvege-bA Házas Hétvége Mozgalom 35 éve indult világhódító útjára, s immár a magyar közösség is megünnepelhette „ezüstlakodalmát”. Az „ezüstlakodalom” nagyon stílusos kifejezés, hiszen a mozgalom hivatása a házasságok szebbé, jobbá tétele, a jól működő házasságok szinten tartása.

Mi az előzmény? Kiket szólít meg és kiknek szól ez a program?

Élt Spanyolországban egy cursillista pap, aki azon gondolkodott, hogy ezek a hétvégi lelkigyakorlatok sok kegyelemmel járnak, sok nőnek, férfinak adják meg a hit örömét, és kapcsolják őket össze Istennel. Egy a gond: hogy külön, nemek szerint más-más lelki élményben részesülnek, és más a fejlődés üteme is.

Kozi-1-11-Hazas-hetvege-logoA házaspároknak együtt kell átélni egy lelkigyakorlatot, és fontos az is, hogy az Istenhez fűződő kapcsolat elmélyítésén túl, mint házaspárt kell segíteni, hogy hivatásukat Isten és az Egyház törvénye szerint mind jobban meg tudják élni. A Cursillio Mozgalomból merített ötletekkel és módszerekkel létrehozta a Házas Hétvége Mozgalom alapját, a MÉCS Mozgalmat. A Házas Hétvége Mozgalomban együtt vannak a párok, hisz a házasságban élő emberek akkor teljesítik kötelességüket, ha együtt és külön is jó keresztények, a házasságot szentségként megélve, a gyermekeket Isten ajándékának tekintve „egy test és egy lélek” szerint élnek a világban és tesznek tanúságot Istenről.

Kozi-1-11-Hazas-hetvege-logoA szándékot tettek követték. S már az egész világon ismert mozgalom sok-sok ezer házaspárnak segített, hogy még szebb legyen kapcsoltuk és együtt vándoroljanak a szeretet útján a végcél felé. A Házas Hétvége igényes utat ajánl azok számára, akik egymásnak időt adnak és a másik gondolataiból, érzéseiből részesedni akarnak, akik szeretnék egymást meghallgatni és megérteni. A Házas Hétvége alkalom arra, hogy a házastársak érzéseiken keresztül egymást újra felfedezzék, meghallgassák, kapcsolatukat – a mindennapi gondokon felül emelkedve – figyelmük középpontjába állítsák. Ez nem a hagyományos értelemben vett lelkigyakorlat vagy terápia, hanem a valódi személyes kapcsolat elmélyítése a házastársak között. Segítség ahhoz, hogy ketten együtt tudjanak haladni a hit útján.

Kívánatos, hogy legalább 5 éves házasság legyen a párok között, valamint az, hogy jó és szentségi házasságban éljenek, amit még szebbé szeretnének tenni.

Nem alkalmas a HH válságban élő kapcsolatok rendezésére!!! Célja éppen ezek megelőzése, a jó házasságok megújítása, megerősítése. Ezért meghívással, ajánlással lehet eljutni a Hétvégére, így legalább egy házaspár felel azért, hogy az előbb leírt feltétel meglegyen. Ez a kritérium merevnek tűnhet, gondolva arra, hogy kevés család él úgy, hogy időnként „ne koccanjon a tányér”. Éppen ezért a patronálónak kell tudni, elsősorban a pár érdekében, de a sikeres Hétvége érdekében is, hogy alkalmasak-e a programon való részvételre, „koccan a tányér vagy törik?” Egyházunk kínál a problémás esetekre is segítséget.

Mi történik a hétvégén?

A Házas Hétvége előadói – egy pap és 3 erre felkészült házaspár – az egyes témákat nem elméleti megközelítéssel, hanem a saját életük példáján keresztül ismertetik. Ezzel segítik a résztvevőket abban, hogy kapcsoltuk gondjai mellett annak örömeit, értékeit is felfedezzék és megosszák párjukkal.

Nagyon fontos, hogy a Házas Hétvégén vegyenek részt papok és szerzetesek. Kapcsolódjanak be a mozgalomba lelki vezetőkként, éljék meg együtt a hívekkel, amit a mozgalom kínál, s így tudnak segíteni a családoknak.

Miként alakult a mozgalom hazánkban és városunkban?

25 évvel ezelőtt osztrák „hétvégések” indították el Nyugat-Magyarországon ezt a programot. Az ország más városaiban jezsuiták által szerveződött. Egyre több helyszínen rendeztek a lelkes és elkötelezett úttörők alapozókat, s ahogy a résztvevők száma nőtt, úgy váltak szét és alakultak ki a mai régiók. Minden régiónak van felelőse, aki évente több alkalommal találkozik a párokkal, valamint szervezi, vezeti az alapozó – első hétvégéket, valamint a további speciális hétvégéket. A Nyugat-dunántúli régió alapítói, és éveken keresztül felelősei Papp Miklós és Ági (budapesti 5 gyermekes tanár házaspár). 1994 óta számos hétvégét és más programot tartottak régiónk házaspárjainak. Közel 200 házaspár vett részt a programokon. Ezúton is hálánkat és köszönetünket fejezzük ki nekik, hogy időt, fáradtságot áldoztak régiónk családpasztorációjára. Mindig nagy élmény volt az általuk vezetett programokon részt venni, tanúságtételüket hallgatni.

Pár élve a Nyugat-dunántúli régió a létszámnövekedés miatt 3 további területre osztódott. Zalaegerszeg és környéke külön régiót alkot. A Hétvégén részt vett párok kb. 80%-a tartozik valamelyik házas közösséghez, ezért nehéz kimondottan Házas Hétvégés közösséget kialakítani. Gond az is, hogy a nagy létszám ellenére kevés pár vállalkozik a „mélyítő”- továbbképző elvégzésére s így kevés az előadó pár. A régióból több pap és szerzetes vett részt „alapozó-első hétvégén”, de a régiónak nincs pap vezetője.

Azok a párok, akik az „alapozó-első hétvégén” részt vettek, számos programmal, speciális hétvégékkel erősíthetik, mélyíthetik házasságukat: Mélyítő Hétvége, Formáló Hétvége, Jelenlét Hétvége, Evangéliumi Tanácsok Hétvége, Meghallgatás-rákérdezés Hétvége, Felkészülés az Időskorra Hétvége, Papi Napok. Jó hír! Az Ismétlő Hétvége azoknak a pároknak szól, akiknek az alapozó-első hétvége emléke már távoli, de az ott szerzett élményeket szívesen felfrissítenék, s újra átélnék.

A HH számos programot nyújt nemcsak a házaspároknak, hanem a fiataloknak is. Ilyen a Jegyes Hétvége, ahol eljegyzett párok a résztvevők, s akik a Hétvége hatására még tudatosabban, céltudatosabban készülhetnek szentségi házasságkötésűkre. Az egyedül álló fiataloknak a Döntés Hétvége segít hivatásuk tisztázásában.

Nagy a felelőssége azoknak, akik megkapták a megfelelő talentumokat a Jóistentől, hogy másokat segítsenek, szolgálni tudjanak, vezessenek és megszólítsanak. A szép és jó szentségi házasságban élő párok merjenek tanúságot tenni életükről, hivatásukról, hogy minél több lángocska világítson ebben az elidegenedő világban!

A Házas Hétvége Mozgalmat újra kellene éleszteni, hogy segítségével egyre több és erősebben elkötelezett házaspár és család erősítse egyházunkat, hazánkat és városunkat, Zalaegerszeget. Segítse a Jóisten kegyelmével mindazokat, különösen most a Családok Évében, akik a Mozgalomban szolgálják Istent és a családokat.

Martonné Lakos Klára