Virtuális séta

Irodai nyitvatartás: Hétfő-Péntek: 9:00-13:00

Telefon: 92/599-230 | E-mail:

Mária Légió

Kozi-1-07-MariaLegioCsoport-joMit jelent és honnan származik a „Mária Légió” elnevezés? Írországban, Dublinban, 1921. szeptember 7-én alakította néhány férfi, akik valami nagyot akartak tenni Jézusért. Az alapítók az egyház harcát szemlélve, a Római Birodalom hadseregének nevét és kifejezéseit alkalmazták magukra. A Mária Légió serege és fegyverei azonban nem e világból valók. Az alapítástól eltelt időszakban földünk minden részén elterjedt ez a katolikus, világi apostoli mozgalom sok püspök és pap örömére. 1989-től hazánkban is újra működik.

Kozi-1-06-Maria-legionlogoA Mária Légiót elmélyülést kereső, hitüket megélni és továbbadni kívánó emberek hozták létre. A mozgalom lényege a felismerés: „ahogy Mária adta a világnak Jézust, úgy kell nekünk is mindennap megmutatnunk őt az embereknek”. A mozgalomhoz tartozó imaközösségek a plébániai keretek között hetente, egy lelkiatya vezetése mellett jönnek össze, imádkoznak, s beszélik meg a következő heti munkafeladatokat. A tagok minden héten kb. két órányi lelki-gondozási, apostoli munkát vállalnak, melyről a következő alkalommal beszámolnak. A Légió szelleme ugyanaz, mint a Szűzanyáé – adni az embereknek Jézust! Így a légiósok különösen alázatra, hősies türelemre, „mennybéli bölcsességre”, önfeláldozó istenszeretetre és mindenek felett lelki életre törekszenek.

Zalaegerszegen 1995. március 25-én alakult az első Presidium (csoport) 11 fővel. Azóta megsokszorozódott a tagok száma 11 főből 19 csoport nőtte ki magát 131 fővel. A csoportok Curiákká alakulnak. A Curiák munkáját a Comitium felügyeli, mely szerv a plébánián működik.

Minden hónapban egyszer tart összejövetelt, amelyen Curiák egyes esetekben a Presidiumok számolnak be a végzett munkájukról. A Comitium irányítása alá öt Curia tartozik.

Munkaterületek: Kórházak, Szociális Otthon, családok látogatása, lelki vígaz, fizikai segítségnyújtás, apostolkodás, együttimádkozás, buzdítás a lelki életre, szentmisén való részvételre, gyakori szentáldozásra, Rózsafüzér imádkozásra. Tagtoborzás különböző plébániák saját területeiken. Légiós csoportjaink heti rendszerességgel látogatnak el a Pózvai Szociális Otthonba. Egy csoport látogatja a Zárdában lakó időseket, betegeket. Látogatunk kórházakban, családoknál. Igény szerint segítünk házkörüli, háztartási munkák végzésében, bevásárlásban. Előkészítjük a Szociális Otthoni elsőpénteki szentgyónást az engedéllyel rendelkezők áldoztatnak, áldoztatják az elsőszombatot tartó időseket. Szükség esetén atyákat hívunk a súlyos betegekhez. Gondot fordítunk arra, hogy szentségekkel megerősítve távozzanak az égi hazába. Vallásos olvasnivalót, folyóiratot, könyvet, imát, szentképet adunk az otthon lakóinak. Együtt imádkozunk, énekelünk, beszélgetünk. Szinte már családtagként fogadnak bennünket. Feladatunk közé tartozik az engesztelés. Minden csütörtökön papjainkért, papi és szerzetesi hivatásokért engesztelünk. Elsőszombaton és minden hónap 13-án a Szűzanya Szeplőtelen Szívét kérjük a világ bűneinek bocsánatáért, a bűnösök megtéréséért, Hazánkért, családjainkért és mindenkiért, akiért a Mennyei atya kéri, hogy engeszteljünk.

Zarándoklaton veszünk részt, főleg Mária kegyhelyeken az országon belül és kívül, engeszteljük a Szűzanya Szent Szívét, a sok megbántásért, elkövetett bűnök bocsánatáért.

Imakilencedet végzünk különböző szándékokra, szentségimádásokon veszünk részt. Tagjai vagyunk a Rózsafüzér Társulatnak, a Jézus Szíve Családjának. Minden évben Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén, szentmise keretében megújítjuk a Szűzanyának tett fogadalmunkat.

Munkánkat nagy szeretettel és odaadással végezzük a Szűzanya oltalma alatt. Isten nagyobb dicsőségére. Ehhez kérjük a Szentlélek segítségét és Isten áldását.

Lőrinczné Zsuzsa Comitium vezetője