Virtuális séta

Irodai nyitvatartás: Hétfő-Péntek: 9:00-13:00

Telefon: 92/599-230 | E-mail:

Karitász Csoport

Kozi-1-02-karitasz_logo„Felajánlani magunkat mások szolgálatára olyan, mint a virágillat: szétárad, függetlenül attól, hogy valaki érzi-e vagy sem.” Zalaegerszegi Mária Magdolna Plébánia Karitász Csoportja már több, mint húsz éve végzi szolgálatát a szeretetben, a Szeretet erejével.

Az elmúlt tíz évre visszatekintve elmondhatjuk, hogy a csoport tevékenysége kibővült. Mint mindannyian érezzük és tudjuk, városunk sem arról ismeretes, hogy az életszínvonal és a munkahelyek száma nőtt volna.

Kozi-1-03-Karitasz-1Ebből következik, hogy évről évre nő azoknak a családoknak a száma, akik segítségre szorulnak. Olyan családokat sikerült felkeresnünk – hitoktatók és pedagógusok segítségével – akikről eddig nem tudtunk, valamint ők sem tartottak kapcsolatot velünk, illetve a plébániával. Így elértük azt, hogy nem csak a vallásukat gyakorló keresztény családokat, akik segítségre szorulnak, hanem „köreinken” kívül állókat is megszólítottunk. Hiszen nem lehet a karitász „belterjes”. Így azt is gondolhatjuk ez már evangelizáció, sőt talán nem hangzik elbizakodott kijelentésnek, hogy kicsike missziós küldetés. Hiszen az Úr szavát és segítségét juttattuk el hozzájuk. Arcot adunk az evangélium üzenetének.

2007-ben a Magyar Katolikus Karitász elnyerte egy EU-s élelmiszer program pályázatát, amit a Mezőgazdasági és Vidék Fejlesztési Minisztérium hirdetett meg. Ennek a programnak a megvalósításában mi is bekapcsolódtunk. Felvettük a kapcsolatot a Családsegítő Központtal, a Nagycsaládosokkal, valamint a Városi Önkormányzat Szociális Osztályával. Így sikerült összeállítani azt a névsort, mely nyolcvanhat családot foglal magába. Évente 2-3 alkalommal kapunk élelmiszer szállítmányt, mely főleg száraztészta, liszt, de volt már sajt, szárazsütemény konzerv gombamártás és konzervkukorica is.

Kozi-1-04-Karitasz-2Ezenkívül amióta Püspök Atya meghirdette a „Váltsuk meg Szent Márton köpenyét” akciót, karácsonyra és húsvétra szintén gyűjtjük plébániánkon a jószívű hívek által adományozott élelmiszereket, melyeket szintén az ünnepek előtt másfél két héttel elviszünk a családoknak. 2010-ben pénzt juttattunk el az Egyházmegyei Karitászon keresztül az árvízkárosultaknak.

Csoportunkból egy társunk heti egy alkalommal rendszeresen látogatja az Idősek Otthonát Pózván, lelki vigaszt nyújtva, ha kell segítséget adva, és közös imával kapcsolatot tartani a Teremtő és gondviselő Istennel. Rendszeresen látogatjuk szintén Pózván a Krónikus Osztály gondozottjait, valamint az Értelmi Fogyatékkal élők Intézményét. Ide évente négy alkalommal házi süteményt üdítőt és gyümölcsöt viszünk ajándékba.

A hívek adományából, illetve a Szent Erzsébet napi perselygyűjtésből tudunk segíteni pénzadománnyal általában két családnak gyermekeik ebédtérítésének átvállalásában. Segítünk a gyógyszerek kiváltásában azoknak, akik megosztják velünk gondjaikat. Több ilyen családdal van élő kapcsolatunk. Szükség esetén élelmiszert vásárolunk, vegyi árut pl. mosószert, tisztítószert, vagy éppen áram, vagy gázszámla kifizetéséhez nyújtunk segítséget. Szükség esetén segítünk a családoknak ruházati gondok megoldásában is. Vannak olyan családjaink, akik gyermekeik kinőtt ruháit felajánlották, ezeket összegyűjtjük és a megfelelő helyre továbbítjuk. De segítettünk már több alkalommal pénzadománnyal a Családfesztivál szervezésében is.

Gondunk is van, mégpedig az, hogy a csoportunk létszámát bővíteni kellene, mivel az idő múlásával a tagok nálunk sem fiatalodnak, egyre nehezebb a mozgás és bizony hiába a lelkesedés, ha test már fáradt. Nagyon jó lenne, ha ezt az üzenetet meghallanák azok, akik tudnak és akarnak részt vállalni ebben a lélekemelő, de nem könnyű munkában. Szeretettel és nagy örömmel várnánk őket.