Virtuális séta

Irodai nyitvatartás: Hétfő-Péntek: 9:00-13:00

Telefon: 92/599-230 | E-mail:

Szent Ilona Csoport Imaélet a kápolnában

Részletek Dr. Jász Lajosné: Kálvária a város szíve című dolgozatából 

„…ahol ketten vagy hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok közöttük.” (Mt 18,15-20).

Mindennapi életünkben, gondjainkban tapasztaljuk az együttes ima áldását, a lélekerősítő kegyelmét. Kápolnánkban meghatározott és kihirdetett időpontban vannak a szentmisék és igeliturgiák, szentségimádások.

Szentmise jelenleg minden hónap első és harmadik szerdáján van.

Igeliturgia szentségimádással, szentáldozási lehetőséggel minden hónap második és negyedik szerdán.

Október hónapban rózsafüzér imádság, májusban litánia kapcsolódik az igeliturgiához a Szűzanya tiszteletére.

November 2-án, halottak napján este igeliturgiát tartunk és a Mindenszentek litániáját mondjuk elhunytainkért.

Nagyböjtben minden péntek délután 3 órakor keresztúti ájtatosságot tartunk.

Kápolnánk plébániánk közösségeinek is kedvelt imádkozó szentélye. Ősztől tavaszig megfelelő fűtésről is gondoskodunk az ott tartózkodó imacsoportok számára. Közösségi imaóráink:

Hétfő: Cursillios közösség,

Kedd: kollégiumi nevelők imaórája,

Szerda: Szent Ilona Imaközösség délután fél 5 órakor,

Csütörtök: Mécses katolikus karizmatikus imacsoport.

Szeretettel várjuk kedves Testvéreinket a szentmisére és az együttimádkozásra!

Horváth Sándorné