Virtuális séta

Irodai nyitvatartás: Hétfő-Péntek: 9:00-13:00

Telefon: 92/599-230 | E-mail:

Édesanyák Szent Mónika Imacsoportja

 

Minden hónap utolsó vasárnapján a Nagytemplomban gyűlünk össze az esti szentmise elött egy órával, hogy imádkozzunk anyai hivatásunkért és gyermekeinkért.

Nagymamák Szent Anna Imacsoportja

 

Biztosat senki sem tud Jézus Krisztus Nagymamájáról, mert a Szentírás név szerint nem említi, a Szent Hagyomány pedig kezdve Szűz Mária szeplőtelen fogantatásától (mely szerint Joachim csak úgy volt apja Máriának, ahogy József Jézusnak) egészen a Szentek Életében olvasható apokrif legendáig (mely szerint Szent Annának Joachim halála után két férje volt és mindkettőtől Mária nevű leánya született) különféle színes, valóságos vagy képzelt ruhákba öltözteti áldott alakját... Egy biztos: tisztelete visszanyúlik a krisztusi időkre és alakja mindig a nagymamaság megszentelt állapotával függ össze.

Szent Ilona Csoport Imaélet a kápolnában

 

Részletek Dr. Jász Lajosné: Kálvária a város szíve című dolgozatából