Virtuális séta

Irodai nyitvatartás: Hétfő-Péntek: 9:00-13:00

Telefon: 92/599-230 | E-mail:

Mindszenty József Kamarakórus

2006. októberében ünnepelte fennállásának 20. évfordulóját a zalaegerszegi Mária Magdolna Plébánia Mindszenty József Kamarakórusa. Az ünnepi, jubileumi hálaadó szentmise főcelebránsa Bodorkós Imre zalaegerszegi káplán úr volt, a szentmisén koncelebrált Horváth Gábor káplán is. Imre atya homíliája elején tolmácsolta Dr. Veres András megyés püspök köszöntését, aki a jeles évfordulóról így emlékezett meg levelében: „A kapott információk alapján tudom, hogy a két évtized alatt számtalan alkalommal nyújtott szolgálatot a plébánia kórusa a különböző szentmiséken, liturgiákon, és ünnepségeken. Jótékonysági koncertjeiken pedig rendszeresen segítettek a különböző nemes ügyek támogatásában. Az elmúlt 20 év szolgálata bizonyíték arra, hogy a Kórus tagjai időt és fáradtságot nem sajnálva törekszenek megvalósítani Isten szolgálatát.”

A káplán atya beszédében a liturgia szépségéről, alapvető vonásáról, feladatáról szólt: A liturgia célja: az Isten dicsőítése, az ember üdvösségének szolgálata, a megszentelődés keresése és megtalálása. A kórus énekeivel, a kórusművek bemutatásával azt a nemes célt tűzte ki célul, hogy annak a földi liturgiának akar a szolgája lenni, amely arra hivatott, hogy az égi liturgia földi „leképeződése” legyen. Buzdította a jelenlévőket arra, ha olyan képességeket kaptak, melyek által tevékenyen is részt vehetnek a zenei szolgálatban, mondjanak igent Isten meghívó szavára. Kifejezte reményét, hogy a kórus mindig képes lesz a megújulásra, arra, hogy szolgálatát lelki nyitottsággal végezze; s a jövőben is méltóan szolgálják a liturgia és a szent zene ügyét.

Az ünnepi szentmise után a kórus a fehér asztal mellett is találkozott a Göcsej-Palatinus Étteremben, ahol a közös emlékeket, élményeket felelevenítették, ápolták baráti kapcsolataikat is.

Tóth György kántor-karnagy

 

2016. november 27-én, Advent 1. vasárnapján az este 6 órakor kezdődő szentmisében ünnepelte a Mindszenty József Kamarakórus fennállásának 30. évfordulóját. A szentmisében hálát adtunk a kórus vezetőjének, Tóth György kántor úr fáradhatatlan tevékenységéért, melyet a szent zene szolgálatáért végzett az elmúlt 30 évben plébániánkon, valamint a kórus egykori és jelenlegi tagjaiért kitartó munkájukért.

Mindannyian tudjuk, hogy a szent zene mennyire fontos és szerves része az egyházi életnek, különösen is a liturgiában. Ezért mindenképpen tiszteletre méltó azoknak a fáradozása, akik kapott talentumaikat ilyen módon is kamatoztatni tudják Isten dicsőségére és a hívő közösség javára. Mert „aki szépen énekel, az kétszeresen imádkozik” – fogalmazza meg Szent Ágoston.

Ezért szeretném buzdítani a kedves Olvasót, ha úgy érzi, szeretné a közösséget ily módon szolgálni, bátran csatlakozzon a kórushoz. Az évek folyamán sok tagot elvesztett a kórus, ezért a létszám meglehetősen lecsökkent, de akik jelenleg tagjai, azok nagyon buzgón és lelkiismeretesen szolgálják a szent zenét. Ezért jó lenne, ha egyre többen csatlakoznának ehhez a közösséghez, hogy időről időre színvonalasabb lehessen a kórus szolgálata.

Adja Isten, hogy az elmúlt 30 év munkája és szolgálata továbbra is valamennyiünk lelkületét erősítse, és kérjük a Mindenható áldását a Mindszenty kórus további tevékenységére!

Nagy Tamás atya