Virtuális séta

Irodai nyitvatartás: Hétfő-Péntek: 9:00-13:00

Telefon: 92/599-230 | E-mail:

Szent Anna cursillos csoport

szent-anna-cursillos-kozosseg-1Csoportunk a Szűzanya édesanyjának, Jézus Krisztus nagyanyjának nevét viseli. A név választásból következik, hogy a csoport tagjai a nagymamák korosztályához tartoznak. Örömünkre kettő férfi tagunk is van a fiatalabb korosztályból.

Tagjaink többségében Kőszegen, néhányan Tihanyban, Budatétényben, lelkivezetőnk Kovács József atya Homokkomáromban végezték el a cursillot. Van aki már több évtizede, mások néhány éve, a legfiatalabb társunk néhány hónapja. A csoporton belül szoros, mondhatni baráti kapcsolatok alakultak ki. Figyelünk egymásra, betegség vagy egyéb probléma esetén támogatjuk egymást.

Összejövetelünk kéthetente szentmisén való részvétellel kezdődik, majd a Plébánián közös imádsággal, énekekkel. József atya tanításával elmélkedésével folytatódik. Utána jut idő a beszélgetésre is. Csoportunkból többen tagjai a Rózsafüzér Társulatnak, a Szent Mónika Imaközösségnek, a Brenner János Imaszövetségnek. Néhányan a Karitász mozgalmat is segítik munkájukkal. A Mária Rádió önkénteseiként - másik csoportokkal együtt - vállaltuk a rádió magazinjának kézbesítését  a városban, havonta.

Megemlékezünk egyházi és világi ünnepeinkről. A hónap első csütörtöki és szombati imaórák rendszeres előimádkozó vagyunk. Ugyanez elmondható október hónapban,a Szűzanyát köszöntő esti rózsafüzér imádkozásról is. A nagyböjti közös keresztúti ájtatosságon is ott vagyunk, és adventben a hajnali szentmiséken is.

A hosszú évek, évtizedek óta tartó közös együttlétnek köszönhető, hogy többször voltunk hosszabb-rövidebb zarándokutakon idehaza és külföldön egyaránt. Minden hónap 13-án elzarándokolunk Kertvárosba, hogy a templomban köszöntsük a fatimai Szűzanyát.

Sokan vagyunk cursillisták, de mégis kevesen, mert hiányoznak a fiatalok. Imáinkat felajánljuk új cursillos testvérekért, hazánk lelki megújulásáért, sorsának jobbra fordulásáért, a fiatalokért, akik a jövőbe vetett remény zálogai. Papokért, akik segítik és támogatják a cursillo mozgalmat, hogy mi cursillisták tanúságot tudjunk tenni Krisztusról, életünkkel, cselekedeteinkkel. Bátor meggyőződéssel tudjuk mondani „Krisztus számít rád!”

A csoport nevében Bangó Józsefné