Virtuális séta

Irodai nyitvatartás: Hétfő-Péntek: 9:00-13:00

Telefon: 92/599-230 | E-mail:

Nagyböjt 3. vasárnapja 2019. március 24.

            Nagyböjt 3. vasárnap van. A héten ünnepeltük szent Józsefet: a 10 órai szentmisében megáldjuk az édesapákat és családjukat.

     Hétfő: Urunk születésének hírüladása, Gyümölcsoltó Boldogasszony főünnepe. A szentmisék reggel ½ 7, ½ 8 és este 6 órakor kezdődnek.

     Nagyböjti péntekeken kötelező hústilalom van 14 éves kortól.A hústilalom alól felmentésük van azoknak, akik nem saját asztaluknál étkeznek, de ők kötelesek jócselekedettel, imával vagy önmegtagadással helyettesíteni. 

      A nagyböjti időben a karitász perselybe lehet adományokat dobni a rászorulók megsegítésére. Az összegyűlt adományokból plébániánk karitász csoportja a helyi rászorulókat segíti. Szeretettel kérjük a testvérek nagylelkűségét.

       Nagyböjt péntekjein a Nagytemplomban este ¼ 6-kor végezzük a keresztúti ájtatosságot, a Kálvárián pedig du. 3 órakor.

       Szombaton de. ½ 11-kor ministránsfoglalkozás lesz a plébánián.

       Nagyböjti lelkigyakorlatunk április 4-5-6-án az esti szentmisék keretében lesz. A lelkigyakorlatot Dr.Kajtár Edvárd teológiai tanár, a pécsi Székesegyház plébánosa tartja.

       Jövő vasárnap Nagyböjt 4. vasárnapja lesz. Jövő vasárnap este ½ 6-kor az „Édesanyák szent Mónika közösségének” összejövetelét tartjuk.  Jövő vasárnap óráinkat egy órával kell előre állítani. Az óraállítás a szentmisék kezdési időpontját nem érinti.