Virtuális séta

Irodai nyitvatartás: Hétfő-Péntek: 9:00-13:00

Telefon: 92/599-230 | E-mail:

Szent Mária Magdolna, városunk védőszentjének főünnepe 2018. július 22.

        Évközi 16. vasárnap, Szent Mária Magdolna napja, templomunk búcsúünnepe van. Ezen a napon teljes búcsú nyerhető a szokott feltételekkel. Templomunk búcsúnapján du. 3 órára ultreyára hívjuk és várjuk a cursillós testvéreket. Este 6 órakor szentségimádás órát tartunk, melyre a cursillót nem végző testvéreket is szeretettel hívjuk és várjuk. 7 órakor tartjuk az ünnepélyes búcsúi szentmisét.     

Hétfő:   Szent Brigitta szerzetesnő, Európa társvédőszentjének ünnepe.

Kedd:     Árpád-házi szent Kinga szűz emléknapja.

Szerda:    Szent Jakab apostol ünnepe.

Csütörtök: Szent Joakim és szent Anna, a Szűzanya szülei, emléknap.

Péntek:    Szent Charbell Makhlouf áldozópap emlékezete.                                     

Péntekenként az esti szentmise után csendes szentségimádás van templomunkban.  

Az Adoremus legújabb száma a sekrestyében átvehető.

Akik jelentkeztek az októberi Olaszországi zarándoklatra, azoktól kérjük, hogy a zarándoklat díjának 2. részletét (50.000Ft.) szíveskedjenek július 30-ig befizetni. A fennmaradó részt (25.000 Ft.) augusztus 24-ig kérjük rendezni.

Augusztus 1-től a Zárda kápolna templomigazgatóság lesz. A templomigazgatóságot Dr. Kürnyek Róbert atya, iskolalelkész vezeti. A templomigazgatósághoz terület nem tartozik. Az anyakönyvezés plébániánkon történik: keresztelést, esketést, temetést a plébánián kell jelenteni. Az egyházközségi hozzájárulást - az eddigieknek megfelelően - továbbra is a plébániánkon kell rendezni.A Zárdában a szentmiséket, a liturgikus szertartásokat Róbert atya végzi. A jövő vasárnap elköszönünk a Zárda kápolna hívő közösségétől.

          Jövő vasárnap évközi 17. vasárnap lesz. Jövő vasárnap a Besenyői templom búcsú ünnepe lesz, a búcsúi szentmise ¼ 12-kor kezdődik.