Virtuális séta

Irodai nyitvatartás: Hétfő-Péntek: 9:00-13:00

Telefon: 92/599-230 | E-mail:

Évközi 13. vasárnap 2018. július 1.

       Ma évközi 13. vasárnap van. A mai perselygyűjtés a Szentatya szándékára „Péter-fillér” gyűjtés lesz.Adományainkkal hozzájárulunk a világegyház apostoli munkájához.

       A Besenyői Öreghegyen ma a búcsúi szentmise de. ½ 12 órakor kezdődik.

        Közöljük a testvérekkel a plébániánkon történő személyi változást: Tóth János káplán atyát a letenyei plébániára helyezték káplánnak, mivel az ottani plébánia területe megnövekedett.János atya ma az esti szentmisében búcsúzik el. Megköszönjük szolgálatát, és új helyén a jó Isten kegyelme segítse.

Hétfő:    Sarlós Boldogasszony ünnepe.

Kedd:    Szent Tamás apostol ünnepe.

Szerda:   Portugáliai szent Erzsébet emlékezete..

Péntek:   Goretti szent Mária szűz, vértanú emlékezete.                        

          Hétfőn, Sarlós Boldogasszony ünnepén a szentmisék reggel ½ 7, ½ 8 és este 7 órakor kezdődnek.

         A héten lesz elsőcsütörtök, elsőpéntek és elsőszombat. Elsőcsütörtökön az este ¼ 7-kor kezdődő szentórát papi és szerzetesi hívatásokért ajánljuk fel. Elsőpénteken a szentmisék reggel ½ 7, ½ 8 és este 7 órakor kezdődnek. Elsőszombaton a Szűzanya Szeplőtelen Szíve elsőszombati ájtatosság ¼ 7-kor rózsafüzér imádsággal kezdődik, 7 órakor szentmise, a szentmise után Szűzanya köszöntő. 

         Péntekenként az esti szentmise után csendes szentségimádás van templomunkban.

        Szeretetláng Fesztivál lesz aug. 25-én, Máriaremetén. Autóbusz indul, a költsége 5.000 Ft. Jelentkezni lehet a plébánia hivatalban.

         Július 22-én, templomunk búcsúnapján du. 3 órára ultreyára hívjuk és várjuk a cursillós testvéreket.

        A Zárda kápolna templomigazgatóság lett, amelynek lelkipásztora Dr. Kürnyek Róbert atya, iskola lelkész lett.

        Jövő vasárnap évközi 14. vasárnap lesz.Jövő vasárnap este ¼ 7-kor Rózsafüzér Társulati összejövetelt tartunk.