Virtuális séta

Irodai nyitvatartás: Hétfő-Péntek: 9:00-13:00

Telefon: 92/599-230 | E-mail:

Urunk mennybemenetele 2018. május 13.

         Urunk mennybemenetelének főünnepe van. Du. ½ 4-kor elsőáldozás lesz templomunkban. Este ¼ 7-kor Rózsafüzér Társulati összejövetelt tartunk.        

Szerda:            Nepomuki szent János áldozópap, vértanú emlékezete.

Péntek:           Szent I. János pápa, vértanú emlékezete.             

        Augusztus 31-ig a Nagytemplomban az esti szentmisék vasár- és hétköznap 7 órakor kezdődnek.

        Az esti szentmisék előtt ¾ 7-kor a loretói litániával köszöntjük a Boldogságos Szűzanyát.

         A betegek szentségének közösségi kiszolgáltatása május 21-én, pünkösdhétfőn a Nagytemplomban a ½ 9 órai, Besenyőben a reggel 8 órai szentmisében lesz.A betegek szentségét csak az idősek, az öregek, a súlyos betegségben szenvedők vehetik fel. Kérjük jelentkezésüket a plébánián, ill. a sekrestyében.

        Péntekenként az esti szentmise után csendes szentségimádás van templomunkban.

        Plébániánk lapja, az Ünnepi Harangszó legújabb száma a szokott helyen található. Az egyházmegyei újság, a Martinuslegújabb száma a sekrestyében vásárolható.

        A feltámadás eseményeit magában foglaló „A Fény Útja” imádságot szombaton este 6 órakor végezzük a Nagytemplomban. Ezt követően az esti 7 órás szentmise cursillós szentmise lesz.

         Jövő vasárnap Pünkösd, a Szentlélek kiáradásának főünnepe lesz.Jövő vasárnap du. 4-kor családos szentmise a Zárdában.