Virtuális séta

Irodai nyitvatartás: Hétfő-Péntek: 9:00-13:00

Telefon: 92/599-230 | E-mail:

Húsvét 5. vasárnapja 2018. április 29.

          Húsvét 5. vasárnapja van. Este ¾ 6-kor a loretói litániát imádkozzuk.   

Hétfő:          Szent V. Pius pápa emlékezete.

Kedd:          Szent József, a munkás emlékezete.

Szerda:       Szent Atanáz püspök, egyháztanító emléknapja.

Csütörtök:   Szent Fülöp és Jakab apostolok ünnepe.

Péntek:        Szent Flórián vértanú emlékezete.        

        Hétfőn este a szentmise után, Brenner János vértanú boldoggá avatásának előestéjén, szentségimádást tartunk a Nagytemplomban.

         Kedden, május 1-én Szombathelyre  - Brenner János vértanú boldoggá avatására -  reggel 7 órakor indul az autóbusz a Nagytemplom mögötti parkolóból. Ülőeszközt, esőköpenyt, élelmet és vizet hozzunk magunkkal.

        Keddtől, május 1-től augusztus 31-ig a Nagytemplomban az esti szentmisék vasár- és hétköznap 7 órakor kezdődnek.

         Május a Szűzanya hónapja. Az esti szentmisék előtt ¾ 7-kor a loretói litániával köszöntjük égi édesanyánkat.

        A héten lesz elsőcsütörtök, elsőpéntek és elsőszombat.Elsőcsütörtökön az este ¼ 7-kor kezdődő szentórát papi és szerzetesi hívatásokért ajánljuk fel. Elsőpénteken a szentmisék reggel ½ 7, ½ 8 és este 7 órakor kezdődnek. Elsőszombaton a Szűzanya Szeplőtelen Szíve ájtatosság ¼ 7-kor rózsafüzér imával kezdődik, 7-kor szentmise, a szentmise után Szűzanya köszöntő.

          Péntekenként az esti szentmise után csendes szentségimádás van templomunkban.

          Jövő vasárnap Húsvét 6. vasárnapja lesz, Anyák napja.Jövő vasárnap a de. 10 órai szentmisében elsőáldozás lesz.

         Jövő vasárnap az esti 7 órai szentmisében emlékezünk meg Mindszenty József bíboros halálának 43. évfordulójáról.A szentmise után a Mindszenty szobornál koszorúzás lesz.

         Jövő vasárnap du. 4 –kor családos szentmise a Zárdában.