Virtuális séta

Irodai nyitvatartás: Hétfő-Péntek: 9:00-13:00

Telefon: 92/599-230 | E-mail:

Húsvétvasárnap 2018. április 1.

         Húsvétvasárnap, Urunk Jézus Krisztus dicsőséges feltámadásának főünnepe van. Megköszönjünk a jó Istennek a sok kegyelmet, amelyben a nagyböjti készület során részesültünk. Köszönjük a testvérek buzgóságát, amelyet tanúsítottak a lelkigyakorlat, a nagyheti szertartások és a városi keresztút alatt. Hálásak vagyunk a díszítők munkájáért, a Mindszenty kórus, az énekesek, ministránsok és a segítők szolgálataiért. A kedves híveknek Istentől megáldott, kegyelemteljes húsvétot kívánunk.

          Holnap, Húsvéthétfőn ünnepi miserendet tartunk.

         A héten lesz elsőcsütörtök, elsőpéntek és elsőszombat. Elsőcsütörtökön a du. ¼ 6-kor kezdődő szentórát papi és szerzetesi hívatásokért ajánljuk fel. Elsőpénteken a szentmisék reggel ½ 7, ½ 8 és este 6 órakor kezdődnek. Elsőszombaton a Szűzanya Szeplőtelen Szíve ájtatosság ¼ 6-kor rózsafüzér imádsággal kezdődik, 6-kor szentmise, a szentmise után Szűzanya köszöntő.

         Az Új Ember és a Keresztény Élet újság kettős számmal jelent meg, az ára 400, ill. 380 Ft.

Plébániánk zarándoklatot szervez Olaszországba október 20-25 között. A részvételi díj 125.000 Ft. Jelentkezni lehet a plébánia hivatalban. A zarándoklat ismertetője a hirdetőtáblán olvasható.

         Jövő vasárnap, Húsvét 2. vasárnapján, az Isteni Irgalmasság ünnepe lesz. Jövő vasárnap a Jézus Szíve Család vezetésével szentóra lesz, amelyre szeretettel hívjuk a testvéreket. A szentóra du. 5 órakor kezdődik.Jövő vasárnap du. 4 órakor családos szentmise lesz a Zárdában.