Virtuális séta

Irodai nyitvatartás: Hétfő-Péntek: 9:00-13:00

Telefon: 92/599-230 | E-mail:

Virágvasárnap 2018. március 25.

         Virágvasárnap, az Úr szenvedésének vasárnapja van. A 10 órai szentmisében lesz a barkaszentelés, és fejeződik be nagyböjti lelkigyakorlatunk. Az esti szentmisében plébániánk énekkara a passiót énekli.

A mai vasárnapi óraállítás a szentmisék kezdési időpontját nem érinti.

A nagypénteki közös városi keresztútra férfiak segítségét kérjük a keresztvivéshez. Kérjük, hogy akik szívesen vállalják, iratkozzanak fel a sekrestyében. Előre is köszönjük.

               

A Szent Háromnap liturgikus rendje

Nagycsütörtök: a Nagytemplomban este 6 órakor kezdődik az utolsó vacsora szentmiséje.A szentmise után oltárfosztás és szentségimádási, virrasztási órák a Getszemáni kertben vérrel verítékező Krisztusra emlékezve.

 A Zárdában este 6 órakor kezdődik a szentmise.

Nagypéntek: Az Úr Jézus megváltó, üdvösségszerző kereszthalálának ünnepe. A Nagytemplomban reggel 8 órakor zsolozsmát imádkozunk, 9 órakor keresztút lesz azok számára, akik a városi keresztúton nem tudnak részt venni. A szertartás este ½ 6 órakor kezdődik. A zalaegerszegi plébániák közös városi keresztútja este 7 órakor kezdődik.Indulás a Nagytemplomtól, a Kossuth utcán vonulva és a keresztút állomásain imádkozva a Kálvárián fejezzük be a keresztúti imádságunkat. Szeretettel hívjuk testvéreinket a közös tanúságtételre. Kérjük, hogy hozzunk magunkkal gyertyát.A férfiakat arra kérjük, szíveskedjenek a kereszt hordozásában segíteni. Nagypéntek szigorú böjti nap.

A Zárdában du. 5 órakor végezzük a nagypénteki liturgiát. 

Nagyszombat: Az Úr sírban nyugvásának napja. Reggel 8 órakor zsolozsmát imádkozunk a Nagytemplomban. A feltámadás vigíliáját plébániánk közössége a Nagytemplomban ünnepli. A szertartás este 7 órakor kezdődik.Részei: az új tűz megáldása, bevonulás a húsvéti gyertyával, húsvéti örömének és szentírási olvasmányok. Az evangélium után keresztvíz megáldás és a keresztségi fogadalmunk megújítása. A szentmise után feltámadási körmenet lesz a szokott útvonalon. A szertartásra és a körmenetre hozzunk magunkkal gyertyát. Visszatérve a templomba, húsvéti ételáldás lesz.

            Templomunkban Nagycsütörtökön, Nagypénteken és Nagyszombaton reggel 7-8 óra között van gyónási lehetőség.E napokon reggel nincs szentmise, és csak a szertartásokon lehet áldozni.

            A Jánka hegyen Nagypénteken du. 3-kor lesz keresztút.

Nagyszombaton 10 órára ministránsaink közösségét hívjuk az esti feltámadási liturgia próbájára.

 Autóbuszt indítunk a vértanú Brenner János atya boldoggá avatására Szombathelyre május 1-én, kedden.  Az útiköltség 1.000 Ft. Jelentkezni lehet a plébánián.

         Jövő vasárnap Húsvétvasárnap, az Úr Jézus Krisztus dicsőséges feltámadásának főünnepe lesz. A reggeli szentmise után ételszentelés lesz.