Virtuális séta

Irodai nyitvatartás: Hétfő-Péntek: 9:00-13:00

Telefon: 92/599-230 | E-mail:

Nagyböjt 5. vasárnapja 2018. március 18.

         Nagyböjt 5. vasárnapja van. A mai perselygyűjtés a Szentföld keresztényeinek megsegítésére történik.  Du. 4-kor családos szentmise lesz a Zárdában. 

         Hétfő szent József, a Boldogságos Szűz Mária jegyesének főünnepe. Egész napos szentségimádás lesz templomunkban. A szentmisék reggel ½ 7, ½ 8 és este 6 órakor kezdődnek. A fél 8 órai szentmise után szentségkitétel. Kérjük a testvéreket, hogy a nap folyamán jöjjünk és végezzünk szentségimádást plébániánkért, hazánkért, nemzetünkért. Déli 12 órakor a fájdalmas rózsafüzért imádkozzuk. Du. 5-kor szentóra, szentségeltétel, majd szentmise.

          Nagyböjt péntekjein kötelező hústilalom van a 14 éven felüli krisztushívőknek.

          A Nagytemplomban és a Zárda kápolnában nagyböjt péntekjein este ¼ 6-kor végezzük a keresztúti ájtatosságot, a Kálvárián du. 3-kor.

          Plébániánk nagyböjti lelkigyakorlata március 23-24-25 péntek–szombat az esti, virágvasárnap a de. 10 órai szentmisék keretében lesz. Lelkigyakorlatunkat Dr. Kránitz Mihály atya, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karának dékánja, professzora vezeti.  A szentmisék előtt gyónási lehetőség van.

          A városi betegek húsvéti gyóntatását március 19-én, holnap, hétfőn végezzük.

          A nagypénteki közös városi keresztútra férfiak segítségét kérjük a keresztvivéshez. Kérjük, hogy akik szívesen vállalják, iratkozzanak fel a sekrestyében, ill. a plébánián.

           Autóbuszt indítunk Brenner János atya boldoggá avatására Szombathelyre május 1-én, kedden.  Az útiköltség 1.000 Ft. Jelentkezni lehet a plébánián.

         Az Egyházmegyei Karitász a „Családok a családokért” adománygyűjtő akciója Virágvasárnapig tart. A karitász perselybe lehet a pénzadományt tenni. Az összegyűlt adományokból a plébániánk karitász csoportja a helyi rászoruló családokat támogatják. Szeretettel kérjük a kedves hívek nagylelkűségét.

         Zarándoklat indul Medjugorjéba július 4-9 közöttPlébániánk zarándoklatot szervez Olaszországba október 20-25 között. A zarándoklatok ismertetője a hirdetőtáblán olvasható.           

         Az Adoremus áprilisi száma a sekrestyében átvehető.  

         Jövő vasárnap Virágvasárnap, az Úr szenvedésének vasárnapja lesz. Az esti szentmisében a passiót énekli az énekkar.