Virtuális séta

Irodai nyitvatartás: Hétfő-Péntek: 9:00-13:00

Telefon: 92/599-230 | E-mail:

Advent 2. vasárnap 2016. december 4.

           Advent 2. vasárnapja van. Du. 4 órakor családos szentmise a Zárdában. Este ¾ 6-kor a Jézus Szíve litániát imádkozzuk.

          December 1-vel Kovács József atya került káplánnak plébániánkra. Fogadjuk szeretettel, imádkozzunk érte, hogy papi szolgálatát buzgón végezze.

Kedd:            Szent Miklós püspök emlékezete.

Szerda:         Szent Ambrus püspök emléknapja.

Csütörtök:A Boldogságos Szűzanya Szeplőtelen Fogantatásának főünnepeA szentmisék reggel 6, ½ 8 és este 6-kor kezdődnek.             

A reggel 6 órakor kezdődő hajnali szentmisékre szeretettel várjuk a testvéreket.Az advent, mely felkészít az Úr Jézus születésére, legyen kegyelmi időszak számunkra. A hajnali szentmiséken végezzük el szentgyónásunkat, és gyakori szentáldozással készüljünk a szent ünnepekre. A hajnali szentmisékre még lehet íratni miseszándékot.

           A jövő évi szentmisékre előjegyzést veszünk fel. A szentmisék stóladíja nem változott. Plébániánk jövő évi 1 lapos falinaptára 65 Ft-os árán kapható a sekrestyében. Az Ünnepei Harangszót a testvérek a szokott helyen találják. Az Egyházmegyei Kalendárium ára 700 Ft.

          Karácsonyra tartós élelmiszeradományokat gyűjtünk rászoruló testvéreink megsegítésére. Az adományokat dec. 15-ig lehet hozni a plébániára, illetve templomunk keresztelő kápolnájába. Aki pénzadománnyal szeretne hozzájárulni a támogatáshoz, szíveskedjen a karitász perselybe dobni.

          Jövő vasárnap Advent 3. vasárnapja lesz. Jövő vasárnap du. 4-kor családos szentmise a Zárdában. Jövő vasárnap este ¼ 6-kor Rózsafüzér Társulati összejövetel lesz.