Virtuális séta

Irodai nyitvatartás: Hétfő-Péntek: 9:00-13:00

Telefon: 92/599-230 | E-mail:

Advent 1. vasárnap 2016. november 27.

         Advent 1. vasárnapja van. Megkezdődött az új egyházi év. Du. 4 órakor családos szentmise a Zárdában. Adventi vasárnapokon mindig lesz családos szentmise a Zárdában.

         Plébániánkat váratlanul érte egy személyi változás: az egyházmegyei kormányzó úr úgy rendelkezett, hogy Kovács József szentgotthárdi káplánt plébániánkra kerüljön káplánnak, Pete Polgár Máté atyát pedig Szentgotthárdra helyezte káplánnak. Hálásan megköszönjük Máté atya buzgó szolgálatát, amit plébániánkon végzett. A jó Isten áldása kísérje papságának új szolgálati helyén.

Szerda:         Szent András apostol ünnepe.

Szombat:      Xavéri szent Ferenc áldozópap emléknapja.                  

Hétfőtől a reggel 6 órakor kezdődő hajnali szentmisékre szeretettel hívjuk a testvéreket.Az advent, mely felkészít az Úr Jézus születésére, legyen kegyelmi időszak számunkra. A hajnali szentmiséken végezzük el szentgyónásunkat, és gyakori szentáldozással készüljünk a szent ünnepekre.

A héten lesz elsőcsütörtök, elsőpéntek és elsőszombat. Elsőcsütörtökön az este ¼ 6-kor kezdődő szentórát papi és szerzetesi hívatásokért ajánljuk fel. Elsőpénteken a szentmisék reggel ½ 7, ½ 8 és este 6 órakor kezdődnek. Elsőszombaton a Szűzanya Szeplőtelen Szíve elsőszombati ájtatossága este ½ 6-kor kezdődik rózsafüzér imádsággal, 6-kor szentmise, a szentmise után szentóra.

           Nov. 28-tól, hétfőtől a 2017. évi szentmisékre előjegyzést veszünk fel. A szentmisék stóladíja nem változott. Plébániánk jövő évi 1 lapos falinaptára 65 Ft-os árán kapható a sekrestyében. Az Ünnepi Harangszó legújabb számát a testvérek a szokott helyen találják. Az Egyházmegyei Kalendárium ára 700 Ft.

          Az „AnyaApaGyerekek” európai aláírásgyűjtés tovább folytatódik.Kérjük a testvéreket, kapcsolódjunk be az aláírásgyűjtésbe. Az aláíráshoz személyi szám, vagy személyi igazolvány szám vagy útlevélszám szükséges.

          A Mindszenty József Iskolában nov. 30-án, szerdán du. ½ 5 órakor pályaválasztási tájékoztató lesz. Szeretettel hívják és várják az érdeklődő 8. osztályosokat és szüleiket.

          Karácsonyra tartós élelmiszeradományokat gyűjtünk rászoruló testvéreink megsegítésére. Az adományokat dec. 15-ig lehet hozni a plébániára. Aki pénzadománnyal szeretne hozzájárulni a támogatáshoz, szíveskedjen a karitász perselybe dobni.

          Jövő vasárnap Advent 2. vasárnapja lesz. Jövő vasárnap du. 4-kor családos szentmise a Zárdában.