Virtuális séta

Irodai nyitvatartás: Hétfő-Péntek: 9:00-13:00

Telefon: 92/599-230 | E-mail:

Évközi 31. vasárnap 2016. október 30.

           Évközi 31. vasárnap van. Este ¼ 6-kor a szentolvasót imádkozzuk. A mai óraállítás a szentmisék rendjét nem érinti.

Kedd: Mindenszentek főünnepe (parancsolt ünnep).  

Szerda: Halottak napja.

Péntek:Borromeo szent Károly püspök emléknapja. 

Szombat:Szent Imre herceg ünnepe.

          Hétfőn az esti szentmise előtt ¼ 6-tól imádkozzuk a rózsafüzért.

         Kedden, Mindenszentek főünnepén a Nagytemplomban reggel 7, ½ 9, és este 6 órakor kezdődnek a szentmisék. Az esti szentmise előtt ½ 6-tól szentolvasót imádkozunk a megholtakért. a szentmise után liturgikus megemlékezés lesz minden elhunytról.  A Zárdában este 6 órakor lesz szentmise. Zalabesenyőben 10 órakor kezdődik a szentmise.

         Mindenszentek napján du. ½ 5–kor a Göcseji úti temetőben ökumenikus imádság lesz a megholtakért.

         Aki a temetőt áhítatos lélekkel látogatja, és legalább lélekben imádkozik a megholtakért, november 1-8-ig mindennap teljes búcsút nyerhet. Feltételek: gyónás, áldozás, ima a pápa szándékára: Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség és Hiszekegy. Akik halottak napján meglátogatnak egy templomot, teljes búcsút nyerhetnek a szokott feltételekkel.

           Halottak napján a Nagytemplomban reggel ½ 7, ¼ 8, 8, és este 6 órakor lesznek a szentmisék.

           A héten lesz elsőcsütörtök, elsőpéntek és elsőszombat. Elsőcsütörtökön az esti ¼ 6 órai szentórát papi és szerzetesi hívatásokért ajánljuk fel. Elsőpéntekena szentmisék reggel ½ 7, ½ 8 és este 6 órakor kezdődnek. Elsőszombatona Szűzanya Szeplőtelen Szíve elsőszombati ájtatossága ¼ 6-kor rózsafüzér imádsággal kezdődik, a 6 órai szentmise után szentóra lesz.

          Plébániánk 1 lapos falinaptára 65 Ft-os áron vásárolható a sekrestyében.

        Jövő évi kalendárium, forgatható falinaptár, gyereknaptár a sekrestyében vásárolható.

        Jövő vasárnap évközi 32. vasárnap.  Jövő vasárnap du. 4 órakor családos szentmise lesz a Zárdában.