Virtuális séta

Irodai nyitvatartás: Hétfő-Péntek: 9:00-13:00

Telefon: 92/599-230 | E-mail:

Úrnapja 2016. május 29.

             Úrnapja, Krisztus szent testének és vérének főünnepevan. A 10 órai szentmise után tartjuk meg az úrnapi körmenetet. Du. 5 órakor bérmálás van templomunkban.Vasárnap este templomunkban nem lesz szentmise.         

Hétfő:         Szent István király ereklyéinek átvitele.

Péntek:      Jézus szentséges Szívének főünnepe.

Szombat:  A Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen Szívének emléknapja.        

           A héten lesz elsőcsütörtök, elsőpéntek és elsőszombat. Elsőcsütörtökön az este ¼ 7-kor kezdődő szentórát papi és szerzetesi hívatásokért ajánljuk fel. Elsőpénteken, Jézus Szentséges Szívének főünnepén, a szentmisék reggel ½ 7, ½ 8 és este 7 órakor kezdődnek. A Szűzanya Szeplőtelen Szívének emléknapján az elsőszombati ájtatosság ¼ 7-kor szentolvasó imával kezdődik, 7-kor szentmise, a szentmise után szentóra.

           Június 18-án a Szombathelyi Székesegyházban Dr. Veres András püspök úr diakónussá szenteli Kaszás Csaba kispapunkat.A szentelésre autóbuszt indítunk. Az útiköltség 1.400 Ft. Jelentkezni lehet a plébánián. Azok jelentkezését is kérjük, akik autóval vagy más közlekedési eszközzel szeretnének jönni, hogy helyet tudjunk lefoglalni a Székesegyházban.

          Jubiláns Házaspárok Találkozója június 25-én, szombaton 10 órakor lesz a Szombathelyi Székesegyházban.Azokat a házaspárokat hívják, akik az idei évben ünneplik az 5. évfordulótól kezdve öt évenkénti felosztásban a házassági évfordulójukat. Jelentkezni lehet a plébánián június 10-ig.       

          Májusban az esti szentmisék előtt ¾ 7-kor a loretói litániával köszöntjük Égi Édesanyánkat.

           Május 30-án. hétfőn, esdte 6 órakor Dr. Németh Norbert atya „Hol találjuk Istent?” című könyvének bemutatója lesz a Mindszenty iskola könyvtárában, amelyre szeretettel hívják a testvéreket.

           Jövő vasárnap évközi 10. vasárnap lesz.