Virtuális séta

Irodai nyitvatartás: Hétfő-Péntek: 9:00-13:00

Telefon: 92/599-230 | E-mail:

Urunk mennybemenetele 2016. május 8.

Urunk mennybemenetelének főünnepe van. Este ¼ 7-kor Rózsafüzér Társulati összejövetel lesz, ¾ 7-kor a loretói litániát imádkozzuk. Az esti 7 órai szentmisében emlékezünk meg Mindszenty József bíboros úr halálának 41. évfordulójáról. A szentmise után a templom melletti Mindszenty szobornál koszorúzás lesz.

Csütörtök:  Szent Pongrác vértanú emlékezete.

Szombat:   A fatimai Boldogságos Szűz Mária emlékezete.

Pénteken, a Város Napján de.9 órakor ökumenikus imádság lesz a Nagytemplomban városunkért.

          Május a Szűzanya hónapja. Az esti szentmisék előtt ¾ 7-kor a loretói litániával köszöntjük Égi Édesanyánkat.

          A Szent Család Óvodában még szeretettel várják a leendő óvodások jelentkezését. Érdeklődni lehet az óvodavezetőnél.

          A Brenner János Imaszövetségbe jelentkezéseket elfogadunk.

A betegek szentségének közösségi kiszolgáltatása május 16-án, pünkösdhétfőn a Nagytemplomban a de. ½ 9 órai, Besenyőben a reggel 8 órai szentmisében lesz. A betegek szentségét csak az idősek, az öregek, a súlyos betegségben szenvedők vehetik fel. Kérjük jelentkezésüket a plébánián, ill. a sekrestyében.

          Jövő vasárnap Pünkösdvasárnap, a Szentlélek kiáradásának főünnepe lesz. Jövő vasárnap du. 4-kor családos szentmise lesz a Zárdában.

Pünkösdhétfőn városunk egyházközségeinek közös családi ünneplése lesz a Nagytemplomban és a plébánián. A programok du. fél 4 órakor kezdődnek. A gyerekeket korosztályonkénti foglalkozások várják. s a fél 6 órai szentmisével fejeződik be. Szeretettel kérünk a testvérektől sütemény felajánlásokat, melyeket aznap lehet a plébánián, ill. a sekrestyében leadni. Részletes program a plakáton olvasható.