Virtuális séta

Irodai nyitvatartás: Hétfő-Péntek: 9:00-13:00

Telefon: 92/599-230 | E-mail:

Húsvétvasárnap 2016. március 27.

 

         Húsvétvasárnap, Urunk Jézus Krisztus feltámadásának főünnepe van. Szeretnénk köszönetet mondani a jó Istennek a sok kegyelemért, amelyet a nagyböjti készület során kaptunk. Köszönjük a testvérek buzgóságát, amelyet tanúsítottak a lelkigyakorlat, a nagyheti szertartások és a városi keresztút alatt.

         A kedves híveknek Istentől megáldott, kegyelemteljes húsvétot kívánunk. A feltámadt Üdvözítő erősítse hitünket, keresztény életünket.

Ma kellett óráinkat 1 órával előbbre állítani. Az óraállítás a szentmisék időpontját nem érinti.

             Holnap, Húsvéthétfőn vasárnapi miserendet tartunk.

         A héten lesz elsőpéntek és elsőszombat. Elsőpénteken a szentmisék reggel ½ 7, ½ 8 és este 6 órakor kezdődnek. Az elsőszombati ájtatosság ¼ 6-kor rózsafüzér imádsággal kezdődik, 6-kor szentmise, a szentmise után szentségimádás lesz.

        Az Irgalmasság Évében plébániánk zarándoklatot indít Szent Piohoz és Assisi szent Ferenchez Olaszországba. A zarándoklat időpontja: okt. 22-28, a részvételi díj 125.000 Ft, félpanzióval. A lelki vezető Stróber László plébános atya. Részletes program olvasható a hirdetőtáblán. Jelentkezéseket továbbra is elfogadunk. Érdeklődni és jelentkezni lehet a plébánián. Az előleget későbbi időpontban kell fizetni. 

              Jövő vasárnap, Húsvét 2. vasárnapján az Isteni Irgalmasság főünnepe lesz. Jövő vasárnap du. 5 órakor a Jézus Szíve Család vezetésével szentóra lesz, amelyre szeretettel hívjuk a testvéreket.

        Az Új Ember és a Keresztény Élet újság kettős számmal jelent meg.

        Zarándoklat indul Lengyelországba és Litvániába július 18-25. között. A részvételi díj 138.900 Ft. Jelentkezni lehet Salamon Károlynénál április 15-ig. Tájékoztató a hirdetőtáblán található. A lelki vezető Nagy Tamás káplán atya.