Virtuális séta

Irodai nyitvatartás: Hétfő-Péntek: 9:00-13:00

Telefon: 92/599-230 | E-mail:

Virágvasárnap 2016. március 20.

         Virágvasárnap, az Úr szenvedésének vasárnapja van.Lelkigyakorlatunk a 10 órai szentmisével fejeződik be. Du. 4-kor családos szentmise lesz a Zárdában.

 Kedden este ½ 7-kor a Zárdában a Szent Márton Akadémia előadássorozata lesz. Az előadó: Dr. Németh Norbert teológiai tanár, egyetemi lelkész.

A Szent Háromnap liturgikus rendje:

 -Nagycsütörtök: a Nagytemplomban este 6-kor kezdődik az utolsó vacsora szentmiséje.A szentmise után oltárfosztás és szentségimádási, virrasztási órák a Getszemáni kertben vérrel verítékező Krisztusra emlékezve. A Zárdában este 6 órakor kezdődik a szentmise.

-Nagypéntek: Az Úr Jézus megváltó, üdvösségszerző kereszthalálának ünnepe. A Nagytemplomban reggel 8 órakor zsolozsmát imádkozunk, 9 órakor keresztút lesz azok számára, akik a városi keresztúton nem tudnak részt venni. A szertartás este ½ 6-kor kezdődik. A Zárdában este fél 6 –kor végezzük a nagypénteki liturgiát. A zalaegerszegi plébániák közös városi keresztútja este 7 órakor kezdődik. Indulás a Nagytemplomtól, a Kossuth utcán vonulva és a keresztút állomásain imádkozva a Kálvárián fejezzük a keresztúti imádságunkat. Szeretettel hívjuk testvéreinket a közös tanúságtételre. Kérjük, hogy hozzunk magunkkal gyertyát. A férfiakat arra kérjük, hogy a keresztút állomásain szíveskedjenek a kereszt hordozásában segíteni. Nagypéntek szigorú böjti nap.

-Nagyszombat: Az Úr sírban nyugvásának napja. Reggel 8-kor zsolozsmát imádkozunk a Nagytemplomban. A feltámadás vigíliáját plébániánk közössége a Nagytemplomban ünnepli. A szertartás este 7 órakor kezdődik. Részei: új tűz megáldása, bevonulás a húsvéti gyertyával, húsvéti örömének és szentírási olvasmányok. Az evangélium után keresztvíz megáldás és keresztségi fogadalmunk megújítása.  A szentmise után feltámadási körmenet lesz a szokott útvonalon. A szertartásra és a körmenetre hozzunk magunkkal gyertyát. Visszatérve a templomba húsvéti ételáldás lesz.

         Templomunkban Nagycsütörtökön, Nagypénteken és Nagyszombaton reggel 7 és 8 óra között van gyóntatás. E napokon reggel nincs szentmise, csak a szertartásokon lehet áldozni.    

         Az Irgalmasság Évében plébániánk zarándoklatot indít Szent Piohoz és Assisi szent Ferenchez Olaszországba. A zarándoklat időpontja: okt. 22-28, a részvételi díj 125.000 Ft, félpanzióval. A lelki vezető Stróber László plébános atya lesz. Részletes program olvasható a hirdetőtáblán. Jelentkezéseket továbbra is elfogadunk. Érdeklődni lehet a plébánián. Az előleget későbbi időpontban kell fizetni.

         Jövő vasárnap Húsvétvasárnap, Urunk Jézus Krisztus dicsőséges feltámadásának főünnepe lesz. A reggeli mise után ételszentelés lesz.

        Zarándoklat indul Lengyelországba és Litvániába július 18-25 között. A részvételi díj 138.900 Ft. Jelentkezni lehet április 15-ig Salamon Károlynénál. Tájékozató a hirdető táblán olvasható. A lelki vezető Nagy Tamás káplán atya.