Virtuális séta

Irodai nyitvatartás: Hétfő-Péntek: 9:00-13:00

Telefon: 92/599-230 | E-mail:

Nagyböjt 5. vasárnapja 2016. március 13.

      Nagyböjt 5. vasárnapja van. A mai perselygyűjtés-a Katolikus Püspöki Konferencia kérésére- a Szentföld keresztényeinek támogatására történik.

      Este ¼ 6-kor Rózsafüzér Társulati összejövetel lesz, ¾ 6-kor a Jézus Szíve litániát imádkozzuk.

      Kedden, Nemzeti Ünnepünkön, ökumenikus imádság lesz a Nagytemplomban hazánkért, nemzetünkért.

       Szombat szent József, a boldogságos szűz Mária jegyesének főünnepe, plébániánk szentségimádási napja. A szentmisék reggel ½ 7, ½ 8 és este 6 órakor kezdődnek. A ½ 8 órai szentmise után szentségkitétel, szentségimádási órák. Du. 5 órakor szentóra, szentségeltétel. Szeretettel buzdítjuk testvéreinket a szentségimádásra.

       Plébániánk nagyböjti lelkigyakorlata a héten, március 18-19, péntek-szombat az esti, virágvasárnap a de. 10 órai szentmisék keretében lesz. Lelkigyakorlatunkat Bokor Zoltán atya, plébániánk egykori káplánja vezeti. Az esti szentmisék előtt ¼ 6-tól gyónási lehetőség. Szeretettel hívjuk testvéreinket a lelkigyakorlatra, végezzük el húsvéti szentgyónásunkat. 

       Az Irgalmasság Évében plébániánk zarándoklatot indít Szent Piohoz és Assisi szent Ferenchez Olaszországba. A zarándoklat időpontja: okt. 22-28, a részvételi díj 125.000 Ft, félpanzióval. A lelki vezető Stróber László plébános atya. Részletes program olvasható a hirdetőtáblán. Jelentkezéseket továbbra is elfogadunk. Érdeklődni és jelentkezni lehet a plébánián. Az előleget későbbi időpontban kell fizetni.        

 A városi betegek húsvéti gyóntatását március 14-én, hétfőn végezzük. Nagyböjt péntekjein kötelező hústilalom van a 14 éven felüli krisztushívőknek.

         Péntekenként a Nagytemplomban este ¼ 6-kor, a Kálvárián du. 3 órakor végezzük a keresztutat.

        Jövő vasárnap Virágvasárnap, az Úr szenvedésének vasárnapjalesz.Besenyőben a betegek gyóntatása holnap, hétfőn lesz.

        Zarándoklat indul Lengyelországba és Litvániába július 18-25. között. A részvételi díj 138.900 Ft. Jelentkezni lehet Salamon Károlynénál április 15-ig. Tájékoztató a hirdetőtáblán található. A lelki vezető Nagy Tamás káplán atya.