Virtuális séta

Irodai nyitvatartás: Hétfő-Péntek: 9:00-13:00

Telefon: 92/599-230 | E-mail:

Évközi 24. vasárnap Szeptember 13.

          Este ¼ 6-kor Rózsafüzér Társulati összejövetel lesz, ¾ 7-kor a loretói  litániát imádkozzuk.           

Hétfő:         A Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepe.

Kedd:         A Fájdalmas Szűzanya emléknapja.

Szerda:      Szent Kornél pápa és szent Ciprián püspök vértanuk emléknapja.

Csütörtök: Bellarmin szent Róbert püspök, egyháztanító emlékezete.                                       

        Hétfőn, Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén, a Kálvárián 5 órakor kezdődik a szentmise.

        A város önkormányzati iskoláiban elkezdődött a hitoktatás. Kérjük a kedves szülőket, hogy szíveskedjenek figyelemmel kísérni gyermekeiket a hitoktatás folyamatában. A vasárnapi szentmisékre a gyermekekkel együtt a szülőket is várjuk.

        Felnőtt hittan kezdődik plébániánkon szeptember 19-én, szombaton este 7 órakor. Szeretettel hívjuk azokat a fiatalokat, felnőtteket és házasságra készülőket, akik nincsenek megkeresztelve, vagy még nem voltak elsőáldozók és bérmálkozók. Jelentkezni lehet a plébániahivatalban.

        Családfesztivál lesz szeptember 19-én, szombaton az Ady Endre iskolában. A fesztiválnyitás ½ 10 órakor. A nap színvonalas programja a család köré épül.      

        Gyalogos zarándoklat lesz Sümegre a Fájdalmas Szűzanya búcsújára szeptember 18-20. időpontban. Információ és jelentkezés a hirdetőtáblán elhelyezett plakáton található.

        Jövő évi kalendárium, forgatható falinaptár, gyereknaptár a sekrestyében vásárolható.

        Jövő vasárnap évközi 25. vasárnap lesz. Jövő vasárnap a Páterdombon, az Oncsa keresztnél ½ 12 órakor kezdődik a búcsúi szentmise, ezt követi a közös ökumenikus ima.  Rossz idő esetén a közösségi házban lesz a szentmise.            

       Jövő vasárnap a 10 órai szentmise után a bérmálásra készülő 9 osztályosoknak és szüleiknek .megbeszélést tartunk. Azokat a 9 osztályosokat várjuk, akik a város önkormányzati iskoláiból mentek gimnáziumba, szakiskolába.