Virtuális séta

Irodai nyitvatartás: Hétfő-Péntek: 9:00-13:00

Telefon: 92/599-230 | E-mail:

2014. június 29. Szent Péter és Szent Pál apostolok főünnepe

             Szent Péter és szent Pál apostolok főünnepe van. Amint az elmúlt héten hirdettük, a Katolikus Püspöki Konferencia kérésére a mai vasárnap a „Péter-fillér” gyűjtés a Szentatya szándékára történik. Adományainkkal hozzájárulunk a világegyház apostoli munkájához és kifejezzük lelki egységünket a föld különböző tájain élő keresztény testvéreinkkel. Este ¾ 7-kor a loretói litániát imádkozzuk.

    

             A Besenyői Öreghegyen ¼ 12-kor kezdődik a búcsúi szentmise.

 

             Hálásan köszönjünk a testvérek részvételét a közös Úrnapi körmeneten. Köszönjük a közreműködőknek, a rendezőknek, az énekeseknek, ministránsoknak, a virághintő gyermekeknek, hogy széppé tették az ünnepet.

 

             Ma de. 10 órakor a kertvárosi templomban Szeghy Csaba első szentmiséjét mutatja be és ad újmisés áldást.

 

Hétfő:              A római Egyház első vértanúinak emlékezete.

Szerda:           Sarlós Boldogasszony ünnepe.

Csütörtök:     Szent Tamás apostol ünnepe.

Péntek:           Portugáliai szent Erzsébet emlékezete.

Szombat:        A Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen Szívének emléknapja.           

 

A héten lesz elsőcsütörtök, elsőpéntek és elsőszombat. Elsőcsütörtökön az este ¼ 7-kor kezdődő szentórát papi és szerzetesi hívatásokért ajánljuk fel. Elsőpénteken a szentmisék a Nagytemplomban reggel ½ 7, ½ 8 és este 7 órakor kezdődnek.

 

1 lapos kiadványunk tartalmaz elmélkedést, imádságot és plébániánk életéről a legfontosabb üzeneteket, híreket. A lap megtalálható az Aranyos Mária oltárnál, valamint a szószék alatti asztalnál. Aki adománnyal szeretné segíteni kiadványunkat, kérjük perselyes kosárba dobni.

 

Jövő vasárnap évközi 14. vasárnap lesz.