Virtuális séta

Irodai nyitvatartás: Hétfő-Péntek: 9:00-13:00

Telefon: 92/599-230 | E-mail:

2014. június 8. Pünkösdvasárnap

Pünkösdvasárnap, a Szentlélek kiáradásának főünnepe van.  A mai nappal befejeződik a húsvéti szent idő. Este ¼ 7-kor Rózsafüzér Társulati összejövetel lesz, ¾ 7-kor a Jézus Szíve litániát imádkozzuk.

Hétfő:         Pünkösdhétfő: A szentmisék a Nagytemplomban reggel 7, ½ 9

                       és este 7 órakor kezdődnek. A Zárdában este 6-kor lesz szentmise.

Szerda:       Szent Barnabás apostol emléknapja.

Péntek:       Páduai Szent Antal és egyháztanító emléknapja.

           

           A betegek szentségének közösségi kiszolgáltatása pünkösdhétfőn a Nagytemplomban a ½ 9 órai szentmisében lesz. A betegek szentségét az idősek, öregeke és a súlyos betegségben szenvedők vehetik fel.

 

1 lapos kiadványunk tartalmaz elmélkedést, imádságot és plébániánk életéről a legfontosabb üzeneteket, híreket. A lap megtalálható az Aranyos Mária oltárnál, valamint a szószék alatti asztalnál. Aki adománnyal szeretné segíteni kiadványunkat, kérjük perselyes kosárba dobni. Köszönjük a támogatást.

 

Június 22-én, Úrnapján tartjuk meg a Mária Magdolna Plébánia, a kertvárosi Szűz Mária Szeplőtelen Szíve Plébánia és a Ferences Plébánia közös úrnapi körmenetét. A ferences templomtól indul a körmenet a ½ 10 órai ünnepi szentmise után a Mária Magdolna templomhoz. Szeretettel hívjuk a testvéreket e közös tanúságtételre. A Szentatya  szeretettel buzdít bennünket hitünk megvallására.

 

A Katolikus Karítászon keresztül mindannyian segíthetjük a Bosznia-Hercegovinában, Horvátország és Szerbiában a pusztító árvíz következtében otthontalanná vált családokat az újrakezdésben. Folyamatosan él a Karitász telefonos adományvonala, amelynek hívószáma: 1356. Június hónapban hívásokként 500 Ft-tal támogathatjuk az árvízkárosultakat. Szeretetünk jele nemcsak az együttérzés, hanem a konkrét segítségnyújtás is.

 

Jövő vasárnap a Szentháromság főünnepe lesz. Jövő vasárnap a Janka-hegyi búcsúi szentmise du. 3 órakor kezdődik.

           

Besenyőben hirdetni:  Holnap, Pünkösdhétfőn, reggel 8 órakor lesz a szentmise. A betegek szentségének közösségi kiszolgáltatása e szentmisében történik az időseknek, öregeknek és a súlyos betegségben szenvedőknek.