Virtuális séta

Irodai nyitvatartás: Hétfő-Péntek: 9:00-13:00

Telefon: 92/599-230 | E-mail:

2014. március 30. Nagyböjt 4. vasárnapja

Nagyböjt 4. vasárnapja van. Du. 4 órakor családos szentmise lesz a Zárdában. Este ¾ 6-kor a loretói litániát imádkozzuk. Az óraállítás a szentmisék kezdési időpontját nem érinti.

Kedden az esti szentmise után bibliamagyarázat lesz a Nagytemplomban.

A héten lesz elsőcsütörtök, elsőpéntek és elsőszombat. Elsőcsütörtökön a du. ¼ 6-kor kezdődő szentórát papi és szerzetesi hívatásokért ajánljuk fel. Elsőpénteken a Nagytemplomban reggel ½ 7, ½ 8 és este 6 órakor kezdődnek a szentmisék.

Szombaton az esti szentmise után taize-i imaóra lesz a Nagytemplomban.

 Nagyböjt péntekjein a keresztúti ájtatosságot a következő időpontokban imádkozzuk: Nagytemplomban és a Zárdában du. ¼ 6-kor, a Kálvárián du. 3 órakor.

A városi betegek húsvéti gyóntatása április 7-én, hétfőn lesz. Kérjük a testvéreket, szíveskedjenek beteg, járni nehezen tudó hozzátartozóikat a plébánián bejelenteni, hogy otthonukban végezhessék el húsvéti gyónásukat, áldozásukat.

A Szombathelyi Egyházmegye zarándoklata május 1-én lesz Pusztacsatárra. A zarándoklatra autóbuszt indul, ennek költsége 1.000 Ft. Külön kell kérni a zarándokcsomagot, ennek ára 700Ft. Jelentkezni lehet a plébániahivatalban április 3-ig. A zarándoklatra azoknak is fel kell iratkozni, akik személygépkocsival mennek.

Húsvétra tartós élelmiszeradományokat gyűjtünk rászoruló testvéreink, családjaink megsegítésére. Az adományokat a plébániára kérjük behozni április 7-ig. A testvérek nagylelkűségét előre is hálásan köszönjük.

A Szent Család Óvoda óvodapedagógusi állást hirdet. Érdeklődni lehet a Szent Család Óvodában.

A Zárda kápolnában Gaál Péter atya, pécsi teológiai tanár, előadást tart április 7-én, hétfőn du. ½ 5 órától. Előadásában a napjainkban elterjed, ezoterikus szellemi irányzatok megtévesztő tanítására és veszélyeire hívja fel figyelmünket.

Megjelent a Martinus áprilisi száma, megvásárolható a sekrestyében. Medjugorje-i zarándoklat lesz július 7-12 között. A részvételi díj 66 300 Ft+ 2 900 Ft biztosítás. Előleg 25 000 Ft. Jelentkezni lehet Tausz Rózsánál, a kertvárosi templomban. A zarándoklat programja a hirdetőtáblán olvasható.

Jövő vasárnap nagyböjt 5. vasárnap lesz. Jövő vasárnap du. 4 órakor családos szentmise lesz a Zárdában.