Virtuális séta

Irodai nyitvatartás: Hétfő-Péntek: 9:00-13:00

Telefon: 92/599-230 | E-mail:

2014. március 16. Nagyböjt 2. vasárnapja

            Nagyböjt 2. vasárnapja van. Du. 4 órakor családos szentmise lesz a Zárdában. Este ¾ 6-kor a loretói litániát imádkozzuk.

Kedden az esti szentmise után bibliamagyarázat lesz a Nagytemplomban.

            Szerda Szent József, a Boldogságos Szűz Mária jegyesének főünnepe. A Nagytemplomban egész napos szentségimádás lesz. A ½ 8 órai szentmise után szentségkitétel, majd egyéni szentségimádási órák. Du. 5 órakor szentóra, szentségeltétel. Szívesen jöjjünk a szentségimádásra, ajánljuk fel hazánkért, egyházközségünkért.

            Nagyböjtben, péntekenként kötelező hústilalom van a 14 év feletti krisztushívőknek.

            A Nagytemplomban nagyböjt péntekjein este ¼ 6 órakor végezzük a keresztúti ájtatosságot. A Kálvárián du. 3 órakor, a Zárdában este ¼ 6-kor imádkozzuk a keresztutat.

             Március 29-én, a Mindszenty iskola szülői munkaközössége gyalogos zarándoklatot szervez Csehimindszentre, Mindszenty bíboros szülőfalujába. A gyalogos zarándoklathoz autóval és kerékpárral is lehet csatlakozni. Du. ½ 5-kor szentmise lesz a csehimindszenti templomban. Részletes program jelentkezni lehetőség a hirdetőtáblán lévő plakáton olvasható.

            Plébániánk lapját, az Ünnepi Harangszót a testvérek a szokott helyen találják.

             Zarándoklatot szervezünk Mariazellbe. A részvételi díj 5.600 Ft. A zarándoklat időpontja május 10, szombat. Jelentkezni lehet a plébánia hivatalban.

             Zarándoklat indul Lengyelországba július 23-27 között. A részvételi díj 63.000 Ft. Jelentkezni lehet Tausz Rózsánál, a kertvárosi templomban. A zarándoklat részletes programja a hirdetőtáblán, valamint az Ünnepi Harangszóban is megtalálható.

             Jövő vasárnap nagyböjt 3. vasárnap lesz.