Virtuális séta

Irodai nyitvatartás: Hétfő-Péntek: 9:00-13:00

Telefon: 92/599-230 | E-mail:

2014. február 9. Nagyböjt 1. vasárnapja

Nagyböjt 1. vasárnapja van. A Nagytemplomban este ¼ 6 órakor Rózsafüzér Társulati összejövetel lesz, ¾ 6-kor a Jézus Szíve litániát imádkozzuk. A szentmisék után hamvazkodás lesz.

       

            Csütörtökön emlékezünk Ferenc pápa megválasztásának évfordulójára. Imádkozzunk a Szentatyáért.

           A böjti fegyelemről: Nagyböjt péntekjein kötelező hústilalom van a 14 év feletti krisztushívőknek. A hústilalom alól felmentésük van azoknak, akik nem saját asztaluknál étkeznek, de ők kötelesek jócselekedettel, imával vagy más önmegtagadással helyettesíteni.

           

            A Nagytemplomban nagyböjt péntekjen este ¼ 6 órakor végezzük a keresztúti ájtatosságot. A Zárdában este ¼ 6-kor imádkozzuk a keresztutat.

             Plébániánk lapját, az Ünnepi Harangszót a testvérek a szokott helyen találják. A Martinus, az egyházmegyei újság legújabb száma a sekrestyében vásárolható.

             

             Csütörtökön a kertvárosi templomban az este 6 órakor kezdődő fatimai engesztelést Mikolás Attila kőszegi káplán atya vezeti.

             A kedves hívek az idei évben is a már befizetett adójuk kétszer 1%-ról rendelkezhetnek. Az első 1%-ot kérjük Katolikus Egyházunk javára felajánlani. A második 1% kulturális, karitatív és oktatási tevékenység támogatására ajánlható fel. A második 1%-ot kérjük felajánlani a Nagytemplom felújítására létrehozott Zalaegerszegi Cimbal Freskók Megmentéséért Alapítvány javára. A felajánlásokat hálás köszönjük.

              Szombaton, Nemzeti Ünnepünkön de. 9 órakor ökumenikus imádság lesz hazánkért, nemzetünkért. Igét hirdet: Szabó Vilmos evangélikus lelkész úr.

             Jövő vasárnap nagyböjt 2. vasárnap lesz. Jövő vasárnap du. 4 órakor

családos szentmise lesz a Zárdában.

Pózván hirdetni: Szentóra és szentségeltétel ¼ 12 órakor lesz.