Virtuális séta

Irodai nyitvatartás: Hétfő-Péntek: 9:00-13:00

Telefon: 92/599-230 | E-mail:

2014. február 2. Évközi 8. vasárnap

           Évközi 8. vasárnap van. Du. 4 órakor családos szentmise lesz a Zárdában. A Nagytemplomban este ¾ 6-kor a loretói litániát imádkozzuk.

 

            Kedden az esti szentmise után bibliamagyarázat lesz a Nagytemplomban.

            Szerdán Hamvazószerda lesz. E napon kezdődik a Szent Negyvennap, a nagyböjti idő. Hamvazószerdán hamuszentelés és hamvazkodás lesz. Ez felszólítás a bűnbánatra, de egyben az örök életre szóló meghívást is jelenti. A szentmisék a Nagytemplomban reggel ½ 7, ½ 8 és este 6 órakor kezdődnek. Akik e napon nem tudnak részt venni a hamvazkodás szertartásán, ők a jövő vasárnapi szentmisék után részesülhetnek e szentelményben.

      

           A böjti fegyelemről: Hamvazószerda szigorú böjti nap. A 18-60 év közötti hívőknek e napon háromszor szabad étkezni és egyszer jóllakni. 14 éves kortól nem szabad húst fogyasztani. Nagyböjt péntekjein kötelező hústilalom van a 14 év feletti krisztushívőknek. A hústilalom alól felmentésük van azoknak, akik nem saját asztaluknál étkeznek, de ők kötelesek jócselekedettel, imával vagy más önmegtagadással helyettesíteni.

           

            A Nagytemplomban nagyböjt péntekjen este ¼ 6 órakor végezzük a keresztúti ájtatosságot. A Kálvárián pénteken du. 3 órakor imádkozzuk a keresztutat.

            A héten lesz elsőcsütörtök és elsőpéntek. Elsőcsütörtökön az este ¼ 6-kor kezdődő szentórát papi és szerzetesi hívatásokért ajánljuk fel. Elsőpénteken a szentmisék a Nagytemplomban reggel ½ 7, ½ 8 és este 6 órakor kezdődnek.

            Fülöp Kurzus lesz március 7-9. között a Szent Család óvodában. Jelentkezési lap kapható a sekrestyében és az újságos asztalnál.

             A kedves hívek az idei évben is a már befizetett adójuk kétszer 1%-ról rendelkezhetnek. Az első 1%-ot kérjük Katolikus Egyházunk javára felajánlani. A második 1% kulturális, karitatív és oktatási tevékenység támogatására ajánlható fel. A második 1%-ot kérjük felajánlani a Nagytemplom felújítására létrehozott Zalaegerszegi Cimbal Freskók Megmentéséért Alapítvány javára. A felajánlásokat hálás köszönjük.

          Jövő vasárnap nagyböjt 1. vasárnap lesz. Jövő vasárnap a szentmisék után hamvazkodás lesz.