Virtuális séta

Irodai nyitvatartás: Hétfő-Péntek: 9:00-13:00

Telefon: 92/599-230 | E-mail:

2013.május 12. Urunk mennybemenetele

  Urunk mennybemenetelének főünnepe van. Este ¾ 7 órakor loretói litánia.


Csütörtök:    Nepomuki szent János áldozópap és vértanú emlékezete.

             

             Hétfőn, május 13-án a kertvárosi templomban este 6 órakor kezdődik a fatimai engesztelés. A szentmisét bemutatja, és a szentbeszédet mondja Horváth Gábor atya, becsehelyi plébános úr, plébániánk egykori káplánja.


             Kedden este a szentmise után bibliamagyarázat lesz a Nagytemplomban.


             Május 14-én, kedden este 6 órától a Szent Anna Nagymama közösség ima összejövetele lesz a Nagytemplomban.


            Májusban az esti szentmisék előtt ¾ 7-kor a loretói litániával köszöntjük a Szűzanyát, égi Édesanyánkat.


             A Szombathelyi Egyházmegye II. János Pál Katolikus Kollégiuma és Szakkollégiuma felvételt hirdet a 2013/14-es tanévre végzős középiskolásoknak, egyetemistáknak és főiskolásoknak. A jelentkezési határidő: aug. 15. Tájékoztató a hirdetőtáblán olvasható.


              A betegek szentségének közösségi kiszolgáltatása május 20-án, Pünkösdhétfőn lesz a Nagytemplomban a 10 órai, Besenyőben a reggel 8 és a kertvárosi templomban az esti 6 órai szentmiséken. A betegek szentségét az idősek, az öregek, a súlyos betegségben szenvedők vehetik fel. Amennyiben szükséges, a betegek szentsége felvétele előtt végezzék el a szentgyónást. Kérjük, hogy jelezzék a szentség felvételét a sekrestyében, a plébániahivatalban.


               Az Ünnepi Harangszó legújabb számát a testvérek a szokott helyen találják.


   Jövő vasárnap Pünkösd, a Szentlélek kiáradásának főünnepe lesz. Jövő vasárnap du. 4 órakor hálaadó, családos szentmise lesz a Zárdában. A Hit Évében Pünkösdvasárnap teljes búcsú nyerhető a Nagytemplomban a szokott feltételekkel: szentgyónás, szentáldozás és imádság a Szentatya szándékára.