Virtuális séta

Irodai nyitvatartás: Hétfő-Péntek: 9:00-13:00

Telefon: 92/599-230 | E-mail:

Urunk Jézus Krisztus feltámadása, 2013. március 31.

Húsvétvasárnapja van, Urunk Jézus Krisztus dicsőséges feltámadását ünnepeljük. Szeretnénk megköszönni a jó Istennek a sok kegyelmet, amelyben a nagyböjt folyamán részesültünk. Köszönjük a testvérek buzgóságát, a melyet tanúsítottak a lelkigyakorlat és a nagyheti szertartások alatt.

Hálásak vagyunk a díszítőknek, takarítóknak az áldozatos munkáért, a ministránsok, a kántoraink, valamint az énekkarok szolgálatáért, akik közreműködésükkel széppé tették a szertartásokat.

A kedves híveknek Istentől megáldott, kegyelemteljes húsvéti ünnepeket kívánunk. A feltámadt Üdvözítő erősítsen hitünkben, keresztény életünkben.

Holnap, Húsvéthétfőn ünnepi miserendet tartunk. A kertvárosi templomban este nem lesz szentmise.

A mai nappal kezdődik a nyári időszámítás. A vasárnapi és a hétköznap esti szentmisék a Nagytemplomban 7 órakor kezdődnek, a kertvárosi templomban 6 órakor. A Zárdában nem változik a szentmise időpontja.

A héten lesz elsőcsütörtök, elsőpéntek és elsőszombat. Elsőcsütörtökön az este ¼ 7 órakor kezdődő szentórát papi és szerzetesi hívatásokért ajánljuk fel. Elsőpénteken a Nagytemplomban a szentmisék reggel ½ 7, ½ 8 és este 7 órakor kezdődnek.

            Az Új Ember újság kettős számának ára 350 Ft, a Keresztény életé pedig 320 Ft.

A Szent Család Óvoda szervezésében zarándoklat indul a Csíksomlyói búcsúra május 15-22 között. A részvételi díj 55.000 Ft. Érdeklődni lehet a Szent Család Óvodában.  A magzati élet védelméért az aláírásgyűjtés tovább folytatódik.

Jövő vasárnap, Húsvét 2. vasárnapján az Isteni Irgalmasság ünnepe lesz. Jövő vasárnap este 6 órakor a Nagytemplomban szentségimádást tartunk a Jézus Szíve Család vezetésével, amelyet plébániánkért, hívatásokért és családjainkért ajánlunk fel.

Jövő vasárnap du. 4 órakor családos szentmise lesz a Zárdában.

Pózván hirdetni: Húsvéthétfőn reggel 8 órakor szentmise lesz.