Virtuális séta

Irodai nyitvatartás: Hétfő-Péntek: 9:00-13:00

Telefon: 92/599-230 | E-mail:

2013. március 24. Virágvasárnap

Virágvasárnap, az Úr szenvedésének vasárnapja van. A 10 szentmisén végezzük a barkaszentelést, az énekkar a passiót énekli. Az esti szentmisében fejeződik be nagyböjti lelkigyakorlatunk.

A Szent Háromnap rendje:

         Nagycsütörtök: a Nagytemplomban este 6 órakor kezdődik az utolsó vacsora emlékmiséje. A szentmise után oltárfosztás és szentségimádási, virrasztási órák a Getszemáni kertben vérrel verítékező Krisztusra emlékezve. A Kertvárosi templomban ½ 6 órakor, a Zárdában este hat órakor kezdődik a szentmise.

            Nagypéntek: Az Úr Jézus megváltó, üdvösségszerző kereszthalálának ünnepe. A Nagytemplomban reggel 8 órakor zsolozsmát imádkozunk, 9 órakor keresztutat végzünk. A szertartás este 6 órakor kezdődik. A Kertvárosi templomban du. ½ 5 órakor keresztúttal kezdődik a szertartás. A Zárdában este 6 órakor lesz a nagypénteki szertartás. A Jánka-hegyi keresztút du. ½ 3 órakor indul a Kálváriától. A Kálvárián 3 órakor imádkozzuk a keresztutat. Nagypéntek szigorú böjti nap, 18-60 éves korig háromszor szabad étkezni, egyszer jóllakni, 14 éves kortól nem szabad húst fogyasztani.

            Nagyszombat: Az Úr sírban nyugvásának  napja.   Reggel 8 órakor zsolozsmát imádkozunk a Nagytemplomban. A feltámadás vigíliáját plébániánk közössége a Nagytemplomban ünnepli. A szertartás este 7 órakor kezdődik. Ennek részei: új tűz megáldása, bevonulás a húsvéti gyertyával, húsvéti örömének és szentírási olvasmányok. Az evangélium után keresztvíz megáldása és keresztségi fogadalmunk megújítása következik. A szentmise után feltámadási körmenet lesz a szokott útvonalon. A szertartásra és a körmenetre hozzunk magunkkal gyertyát. Buzgó imádságos lélekkel vegyünk részt a nagyheti szertartásokon és járuljunk szentáldozáshoz.

            Templomunkban Nagycsütörtökön, Nagypénteken és Nagyszombaton reggel 7 és 8 óra között van gyóntatás. E napokon reggel nincs szentmise, csak a szertartásokon lehet áldozni.      

Megjelent az Ünnepi Harangszó, plébániánk lapja. A testvérek a szokott helyen találják. Az Adoremus áprilisi száma a sekrestyében átvehető.

A Szent Család Óvoda szervezésében zarándoklat indul a Csíksomlyói búcsúra május 15-22 között. A részvételi díj 55.000 Ft. Érdeklődni lehet a Szent Család Óvodában.  A magzati élet védelméért az aláírásgyűjtés tovább folytatódik.

Jövő vasárnap Húsvétvasárnap, Urunk Jézus Krisztus feltámadásának főünnepe lesz. Jövő vasárnap kezdődik a nyári időszámítás: óránkat 1 órával kell előbbre állítani. Jövő vasárnap estétől a Nagytemplomban a vasárnapi és a hétköznap esti szentmisék 7 órakor kezdődnek, a kertvárosi templomban este 6 órakor. A Zárdában nem változik a szentmise időpontja.

 

Ságodban hirdetni: Húsvétvasárnap reggel 8 órakor szentmise lesz.