Virtuális séta

Irodai nyitvatartás: Hétfő-Péntek: 9:00-13:00

Telefon: 92/599-230 | E-mail:

2013. február 10. Évközi 5. vasárnap

Évközi 5. vasárnap van.  Este ¾ 6-kor a loretói litániát imádkozzuk a Nagytemplomban.

Hétfő:      A Lourdes-i Szűzanya emléknapja, a Betegek Világnapja.

Szerda: Hamvazószerda.  E napon kezdetét vesz a Szent Negyvennap, a nagyböjti idő. Hamvazószerdán hamuszentelés és hamvazkodás lesz. Ez felszólítás a bűnbánatra, de egyben az örök életre szóló meghívást is jelenti. A szentmisék a Nagytemplomban reggel ½ 7, ½ 8 és este 6 órakor kezdődnek. Aki e napon nem tudnak hamvazkodni, ők a jövő vasárnapi szentmisék után részesülhetnek e szentelményben.                 

A böjti fegyelemről: Hamvazószerda szigorú böjti nap. A 18-60 év közötti hívőknek e napon háromszor szabad étkezni és egyszer jóllakni. 14 éves kortól nem szabad húst enni. Nagyböjt péntekjein kötelező hústilalom van a 14 éven felüli krisztushívőknek. A hústilalom alól felmentésük van azoknak, akik nem saját asztaluknál étkeznek, de azok kötelesek jócselekedettel, imával vagy más önmegtagadással helyettesíteni.

Nagytemplomban nagyböjt péntekjein este ¼ 6 órakor végezzük a keresztúti ájtatosságot. A kertvárosi templomban a csütörtök esti szentmisék után lesz a keresztút. A Kálvárián, pénteken du.3 órakor imádkozzuk a keresztutat.

Hamvazószerdán a kertvárosi templomban este ½ 6 órakor kezdődik a fatimai engesztelő szentmise. A szentmise után keresztút lesz, majd litánia és szentségi áldás.

Kedden az esti szentmise után bibliamagyarázat lesz a Nagytemplomban.

            A Szent András Iskola szervezésében Emmausz kurzus lesz a Szent Család Óvodában február 15-17. között. A kurzus az Isten szavának jobb megértését szolgálja. Jelentkezési lap található az újságos asztalnál és a sekrestyében.

            A Szent Anna Nagymama Közösség február 12-én tartja imaóráját a Zárda kápolnában.

Jövő vasárnap Nagyböjt 1. vasárnap lesz. Jövő vasárnap du. 4 órakor családos szentmise lesz a Zárdában. Jövő vasárnap a szentmisék után hamvazkodás lesz.