Virtuális séta

Irodai nyitvatartás: Hétfő-Péntek: 9:00-13:00

Telefon: 92/599-230 | E-mail:

Október 7. Évközi 27. Vasárnap

Évközi 27. vasárnap van. Du. 4 órakor családos szentmise lesz a Zárdában. Este ¼ 6-kor a szentolvasót imádkozzuk a Nagytemplomban.

Hétfő:                         Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya főünnepe.

Csütörtök:       Boldog XXIII. János pápa emlékezete.         

Szerdán du. ½ 5-kor szentmise lesz a Kálvárián.

Bibliamagyarázat lesz a Nagytemplomban kedden az esti szentmise után.

Okt. 13-án, szombaton a Kertvárosban a fatimai engesztelő szentmise du. 5 órakor kezdődik. Az esperesi kerület papságával együtt e szentmisében nyitjuk meg a Szentatya által meghirdetett Hit Évét. A szentbeszédet Horváth István Sándor zalalövői plébános úr mondja. Az engesztelésre gyertyát hozzunk magunkkal.

            Október a Rózsafüzér hónapja. Az esti szentmisék előtt ¼ 6-kor imádkozzuk a szentolvasót. Szívesen jöjjünk, és rózsafüzér imádságunkat ajánljuk fel családjainkért és papi hívatásokért.

             A bérmálásra jelentkezett 9. osztályosok szüleit bérmálási megbeszélésre várjuk pénteken du. ½ 5 órára a Nagytemplomba.

           Megjelent a Martinus, egyházmegyénk lapja. A sekrestyében vásárolható.

Jövő vasárnap évközi 28. vasárnap lesz.

Ságodban hirdetni: októbertől a hónap 4. vasárnapján lesznek a szentmisék