Virtuális séta

Irodai nyitvatartás: Hétfő-Péntek: 9:00-13:00

Telefon: 92/599-230 | E-mail:

Szeptember 2. Évközi 22. vasárnap

Évközi 22. vasárnap van. A Mindszenty József Ált. Iskola, Gimn. és Koll. tanévnyitó szentmiséje az általános iskolásoknak a mai vasárnapon du. ½ 5 órakor lesz a Nagytemplomban. Este ¾ 7-kor a loretói litániát imádkozzuk.           

            Fájdalommal tudatjuk, hogy Miszori Zoltán atyát, plébániánk egykori káplánját az Úr pénteken este hazahívta örök országába. Imádkozzunk lelki üdvéért. Temetéséről értesítjük a testvéreket.

Hétfő:           Nagy szent Gergely pápa és egyháztanító emléknapja.

Szerda:        Kalkuttai Boldog Teréz szűz emlékezete.

Péntek:        Szent Márk, István és Menyhért kassai vértanúk ünnepe.

Szombat:    Kisboldogasszony: Szűz Mária születésének ünnepe.         

           A héten lesz elsőcsütörtök, elsőpéntek. Elsőcsütörtökön az este ¼ 7 órakor kezdődő szentórát papi és szerzetesi hívatásokért ajánljuk fel. Elsőpénteken a szentmisék a Nagytemplomban reggel ½ 7, ½ 8 és este 7 órakor kezdődnek.

          Szombaton, Kisboldogasszony ünnepén a Nagytemplomban reggeli szentmisék ½ 7 és ½ 8 órakor lesznek.

          Péntekenként az esti szentmise után csendes szentségimádást tartunk a Nagytemplomban.

Akik befejezték a 8. osztályt és folyamatosan jártak hittanra, bérmálásra jelentkezhetnek a mai, a szept.9-i és szept. 16-i vasárnapokon a 10 órai szentmisék után a hitoktatóknál a misenaplóval együtt.

Keresztény életre felkészítő oktatás indul plébániánkon szeptember 22-én, szombaton este 7 órakor. Szeretettel hívjuk azokat a fiatalokat, felnőtteket és házasságra készülőket, akik nincsenek megkeresztelve, illetve keresztelkedtek, de nem voltak elsőáldozók és bérmálkozók. Jelentkezni lehet a plébánián.

Cursillos találkozó lesz szept. 12-én: este 6 órakor rózsafüzér, 7 órakor szentmise. Ezt követően agapé lesz a plébánián.

A szept. 14-i sümegi gyalogos zarándoklatra szept. 11-ig lehet jelentkezni. Érdeklődni lehet a sekrestyében.

Jövő vasárnap évközi 23. vasárnap lesz.

Pózván hirdetni:             októbertől a szentmise a hónap 2. vasárnapján lesz.

Ságodban hirdetni:       a búcsúi szentmise szeptember l6-án lesz reggel 8

                                               órakor.