Virtuális séta

Irodai nyitvatartás: Hétfő-Péntek: 9:00-13:00

Telefon: 92/599-230 | E-mail:

Krisztus, a világmindenség Királya - 2023. november 26.

Krisztus Király főünnepe, az egyházi év utolsó vasárnapja van. Du. 5 órakor szentségimádásra hívjuk a testvéreket, melyben hálát adunk az elmúlt egyházi évért.

 

Csütörtök: Szent András apostol ünnepe.

 

A héten lesz elsőpéntek és elsőszombat. Elsőpéntek egész napos szentségimádási nap. A ¼ 8 órai szentmise után szentségkitétel, 12-kor szentolvasó, du. 3-kor az irgalmasság rózsafüzére, este ½ 6-kor szentóra, szentségeltétel. 6 órakor szentmise. A Szűzanya Szeplőtelen Szívének elsőszombati ájtatossága ¼ 6-kor szentolvasóval kezdődik, 6 órakor szentmise, a szentmise után Szűzanya köszöntő.

 

Forgatható falinaptár, gyermek falinaptár és kártyanaptár a sekrestyében vásárolható.

 

A Szombathelyi Egyházmegye 2024-es kalendáriuma 1.400 Ft-os áron, az egylapos falinaptár 50 Ft-os áron a sekrestyében vásárolható.

 

Egyházközségi képviselő testületi gyűlést tartunk holnap, hétfőn du. 5 órától a plébánián, melyre szeretettel várjuk a testületi tagokat.

 

November 27-én hétfőtől veszünk fel előjegyzéseket szentmisékre a következő évre. A szentmisék díja már 2023 január elsejétől módosult, de csak most vezetjük be a Püspöki Kar rendelkezését. Az énekes szentmise 4.000 Ft, a csendes szentmise 2.000 Ft lett.

 

A plébánia hétfőtől-péntekig, 9-13 óráig tart nyitva. 

 

 

Karácsonyra szeretnénk a rászorulókat segíteni. Akik szívesen adakoznának erre a célra, szíveskedjenek a karitász perselybe helyezni adományaikat. Előre is hálásan köszönjük.

 

A hétköznapi szentmisék rendje a héten:

-        hétfő-szombat: reggel ½ 7, és este 6

-        kedd, szerda, csütörtök, péntek:

reggel ½ 7, ¼ 8 és este 6 óra

 

Plébániánk adventi lelkigyakorlata december 8-9-én, péntek-szombat, az esti szentmisék keretében lesz. A lelkigyakorlatunkat Bodorkós Imre szentgotthárdi plébános atya, plébániánk egykori káplánja tartja.

 

Szombaton de. 10 órakor a Nagytemplomban Dr.Székely János püspök úr állandó diakónussá szenteli Ráncsik Róbertet, aki a börtönben börtönlelkészi szolgálatot lát el. A szentelésre szeretettel hívjuk a kedves híveket.

 

Jövő vasárnap Advent 1. vasárnapja lesz. Kezdődik az új egyházi év. Jövő vasárnap du. 4-kor családos szentmise lesz a Szent Család óvodában, melyre szeretettel várjuk a testvéreket, a családokat.