Virtuális séta

Irodai nyitvatartás: Hétfő-Péntek: 9:00-13:00

Telefon: 92/599-230 | E-mail:

június 17. Évközi 11. vasárnap

Évközi 11. vasárnap van. Ma a Jánka-hegyi búcsúi szentmisét déli 12 órakor Bognár István, Gutorföldei plébános mutatja be.

Este ¾ 7-kor a Nagytemplomban a loretói litániát imádkozzuk.

Csütörtök:       Gonzága szent Alajos szerzetes.

Péntek:             Fisher szent János püspök és Morus szent Tamás vértanúk.

                  Hálásak vagyunk a testvéreknek az Úrnapi körmenet való részvételért. Köszönjük azoknak, akik ezt a szép ünnepet széppé tették munkájukkal, rendezésükkel, tevékeny segítésükkel és énekükkel.  Szeretettel kérjük, hogy akik az énekfüzetet hazavitték, szíveskedjenek visszahozni azokat, mert a jövő évben is szükség lesz rá. Az énekfüzetek leadhatók a sekrestyében valamint az olai plébánián is.

                  Szombaton a Szombathelyi Székesegyházban de. 10 órakor papszentelés lesz. Dr. Veres András megyés püspök úr 3 papot szentel és 1 diakónust.  A 4 szentelendő közül hárman a zalaegerszegi Mindszenty iskolában végezték gimnáziumi tanulmányaikat, ezért külön öröm számunkra az ő pappá és diakónussá szentelésük.  Imádkozzunk értük és papi hívatásokért.  

                   Jövő vasárnap évközi 12. vasárnap, Keresztelő szent János születésének főünnepe.