Virtuális séta

Irodai nyitvatartás: Hétfő-Péntek: 9:00-13:00

Telefon: 92/599-230 | E-mail:

május 27. Pünkösd, a Szentlélek kiáradása

Pünkösd napja, a Szentlélek kiáradásának főünnepe van. 

Szerda:          Szent István király ereklyéinek átvitele.

Péntek:         Szent Jusztinusz vértanú emléknapja.

           Májusban az esti szentmisék előtt ¾ 7-kor a loretói litániát imádkozzuk.

             Május 30-án, szerdán a Nagytemplomban az esti szentmise a cursillós közösségek szentmiséje lesz, melyre szeretettel várjuk a cursillós tagokat.

            A héten lesz elsőpéntek és elsőszombat. Elsőpénteken a Nagytemplomban a szentmisék reggel ½ 7, ½ 8 és este 7 órakor kezdődnek.

            A betegek szentségének közösségi kiszolgáltatása május 28-án, Pünkösdhétfőn lesz a Nagytemplomban a 10 órai, Besenyőben a ¼ 12 órai és a kertvárosi templomban az este 6 órai szentmiséken. A betegek szentségét az idősek, az öregek, a betegségben szenvedők vehetik fel, a szentgyónást szíveskedjenek elvégezni. Kérjük, hogy jelezzék a szentség felvételét a sekrestyében, a plébániahivatalban és a kertvárosi templomban.

            Katolikus Szakkollégium indul szeptembertől Szombathelyen végzős középiskolások, egyetemisták és főiskolások számára. Bővebb tájékoztató a hirdetőtáblára kitett plakáton, ill. szórólapokon olvasható.

             A Mária Magdolna Plébánia és az olai Ferences Plébánia közös úrnapi körmenete június 10-én, vasárnap lesz. A Nagytemplomban 10 órakor közös szentmise, és utána indul a körmenet a ferences templomba. Kérjük a kedves híveket, hogy ezen a körmeneten minél többen vegyünk részt. Most, amikor sokszor támadják egyházunkat, legyen ez a körmenet tanúságtétel hitünkről és az Úr Krisztus iránti szeretetünkről.

             Jövő vasárnap évközi 9. vasárnap, a Szentháromság főünnepe lesz.