Virtuális séta

Irodai nyitvatartás: Hétfő-Péntek: 9:00-13:00

Telefon: 92/599-230 | E-mail:

Évközi 31. vasárnap - 2022. október 30.

Évközi 31. vasárnap van.

A mai óraállítás a szentmisék kezdési időpontját nem érinti.

 

Hétfő:           Boldog Romzsa Tódor püspök és vértanú

Kedd:            Mindenszentek főünnepe

Szerda:        Halottak napja

Csütörtök:  Porres Szent Márton szerzete

Péntek:        Borromeo Szent Károly Püspök

Szombat:    Szent Imre herceg

 

            Október 31-én, hétfő este lesz az utolsó rózsafüzér imádság.

November 1-én kedden Mindenszentek főünnepén a szentmisék reggel 7, ½ 9 és este 6 órakor kezdődnek. Zalabesenyőben ½ 9 órakor lesz a szentmise. A Göcseji úti temetőben délután fél 5 órakor ökumenikus imádság lesz az elhunytakért.

A Halottak napi miserend: reggel ½ 7, ¼ 8 és este 6 óra

 

A héten lesz elsőcsütörtök, elsőpéntek és első szombat. Elsőcsütörtökön az este ½ 6 órakor kezdődő szentórát, papi és szerzetesi hivatásokért ajánljuk fel.

Elsőpénteken a szentmisék reggel ½ 7, ¼ 8 és este 6 órakor lesznek. Elsőpénteken egész napos szentségimádás lesz templomunkban. A ¼ 8-as szentmise után szentségkitétel, 12-kor szentolvasó, délután 3 órakor az irgalmasság rózsafüzére. Este ½ 6-kor szentóra, szentségeltétel.

A Szűzanya Szeplőtelen Szíve első szombati ájtatossága este ¼ 6-kor rózsafüzér imával kezdődik, 6 órakor szentmise, utána Szűzanya köszöntő.

 

November 1-8-ig teljes búcsú nyerhető a tisztítóhelyen szenvedő lelkek javára a szokott feltételekkel: temetőlátogatás, imádság a halottakért.

 

Aki halottak napján áhítatos lélekkel meglátogat egy templomot vagy kápolnát, és ott elimádkozza a Hiszekegyet és a Miatyánkot, teljes búcsút nyerhet a tisztítóhelyen szenvedő lelkek javára.

Kérjük a testvéreket, hogy ezekben a napokban végezzük el a szentgyónásunkat, hogy a megszentelő kegyelem állapotába. imádkozhassunk a halottakért.

 

          Jövő vasárnap évközi 32. vasárnap lesz.