Virtuális séta

Irodai nyitvatartás: Hétfő-Péntek: 9:00-13:00

Telefon: 92/599-230 | E-mail:

május 20. Urunk mennybemenetele

Urunk mennybemenetelének főünnepe van. A Szentlélekváró kilencedet a Nagytemplomban az esti szentmiséken imádkozzuk.

Kedd:             Szent Rita szerzetesnő emlékezete.

Szerda:          Boldog Apor Vilmos püspök és vértanú emléknapja.

Csütörtök:   Szűz Mária, a keresztények segítsége emléknapja.

Péntek:         Szent VII. Gergely pápa emlékezete.

Szombat:     Néri szent Fülöp áldozópap emléknapja.

           Májusban az esti szentmisék előtt ¾ 7-kor a loretói litániát imádkozzuk.

            Mindszenty József bíboros, városunk egykori plébánosa, posztumusz „Zalaegerszeg Város Díszpolgára” kitüntetésben részesült. Az erről szóló díszoklevél az „Aranyos Mária” oltárán megtekinthető.

            A betegek szentségének közösségi kiszolgáltatása május 28-án, Pünkösdhétfőn lesz a Nagytemplomban a 10 órai, Besenyőben a reggel a ¼ 12 órai és a kertvárosi templomban az este 6 órai szentmiséken. A betegek szentségét az idősek, az öregek, a betegségben szenvedők vehetik fel, a szentgyónást szíveskedjenek elvégezni. Kérjük, hogy jelezzék a szentség felvételét a sekrestyében, a plébániahivatalban és a kertvárosi templomban.

            A Martinus, egyházmegyénk lapja a sekrestyében vásárolható.

            Katolikus Szakkollégium indul szeptembertől Szombathelyen végzős középiskolások, egyetemisták és főiskolások számára. Bővebb tájékoztató a hirdetőtáblára kitett plakáton, ill. szórólapokon olvasható.

Jövő vasárnap Pünkösd napja, a Szentlélek kiáradásának főünnepe lesz.